Take a fresh look at your lifestyle.

28 februarie, data limită pentru depunerea declaraţiilor D402 şi D403

0

28 februarie 2017 este data limită până la care entităţile raportoare au obligaţia  să depună la organul fiscal la care sunt înregistrate în evidenţa fiscală,   pentru anul 2016, formularul 402 „Declaraţie informativă privind veniturile de natură salarială sau asimilate salariilor, inclusiv remuneraţiile administratorilor şi ale altor persoane asimilate acestora, rezidenţi ai altor state membre ale Uniunii Europene, realizate în România” si formularul 403 „Declaraţie informativă privind produsele de asigurări de viaţă contractate de rezidenţi ai altor state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul României”.

Plătitorii veniturilor de natură salarială sau asimilate salariilor/remuneraţiilor administratorilor şi ale altor persoane asimilate acestora, denumiţi în continuare entităţi raportoare, care au obligaţia calculării, reţinerii şi virării impozitului pe veniturile din astfel de remuneraţii, transmit organelor fiscale din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, prin completarea declaraţiei informative (formular 402), informaţiile necesare realizării schimbului automat de informaţii, cu privire la rezidenţii din alte state membre ale Uniunii Europene care obţin venituri din România în calitate de administratori sau funcţii de conducere asimilate administratorilor, potrivit legislaţiei în vigoare în România.

Asigurătorii, definiţi conform Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, denumiţi în continuare entităţi raportoare (respectiv societăţile de asigurare persoane juridice române autorizate să desfăşoare activitate de asigurare, societăţile mutuale de asigurare şi sucursalele societăţilor de asigurare dintr-un stat membru sau dintr-un stat terţ), transmit organelor fiscale din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, prin completarea declaraţiei informative (formular 403), informaţii necesare realizării schimbului automat de informaţii, cu privire la rezidenţi ai altor state membre ale Uniunii Europene, care au calitatea de asigurat, beneficiar, plătitor de primă, contractant (titular) în cadrul unor poliţe de asigurări de viaţă încheiate pe teritoriul României, denumiţi în continuare persoane care fac obiectul raportării.

Modelul, conţinutul şi instrucţiunile de completare a declaraţiilor informative de mai sus sunt prevăzute în O.P.A.N.A.F. nr. 2727/2015 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de declaraţii informative.

Declaraţiile  se depun în format electronic sub forma unui fişier PDF care are ataşat fişierul XML. Modelul fişierului PDF pentru formularul 402 este prevăzut în anexa nr. 1 din O.P.A.N.A.F. nr. 2727/2015. Modelul fişierului PDF pentru formularul 403 este prevăzut în anexa nr. 2 din acelaşi act normativ.

Declaraţiile se depun prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, potrivit legii. Pentru depunerea declaraţiilor, entităţile raportoare trebuie să deţină un certificat calificat, eliberat în condiţiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată.

Declaraţiile informative  se pot depune şi pe suport electronic, însoţit de anexa nr. 1 / respectiv de anexa 2 , după caz,  la prezentul ordin, în format hârtie (doar prima pagină), semnat, conform legii. Declaraţiile în format electronic, însoţite de formularul listat, semnat, se depun direct la registratura organului fiscal în a cărui evidenţă entitatea raportoare este înregistrată ca plătitor de impozite, taxe şi contribuţii ori se comunică prin poştă cu confirmare de primire, în condiţiile legii.

Declaraţiile informative 402 /403 se completează/validează cu ajutorul programelor de asistenţă, puse la dispoziţia entităţilor raportoare gratuit de către unităţile fiscale subordonate sau pot fi descărcate de pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare  Fiscale, la adresa www.anaf.mfinante.gov.ro.

Informaţii suplimentare  se obţin  :

-accesând telefonic Biroul central de asistenţă telefonică a contribuabililor, la nr. 031.403.91.60;

-la birourile de asistenţă pentru contribuabili din cadrul organelor fiscale teritoriale.’’

Citește și

SPUNE CE CREZI

Adresa de email nu va fi publicata