Take a fresh look at your lifestyle.

Activitățile educaționale remediale pentru elevii până în clasa a VIII-a continuă și pe durata vacanței școlare

0

Ministerul Educației prin Inspectoratul Școlar Județean Cluj monitorizează desfășurarea și implementarea Programului național pilot de tip ,,Școală după școală”, pentru elevii până în clasa a VIII-a.

În județul Cluj Programul național pilot de tip ,,Școala după școală”, pentru elevii până la clasa a VIII-a este organizat în 46 de unități de învățământ preuniversitar, 15 unități în mediul urban și 31 în mediul rural.

Pe durata lunii martie 2021 activitățile educaționale remediale, organizate prin implicarea a 142 de cadre didactice (67 de învățători și 75 de profesori pentru disciplinele limba și literatura română, matematică) au răspuns nevoilor de învățare remedială pentru 1665 de elevi, 867 de elevi din ciclul primar și 798 de elevi de gimnaziu.

Reamintim faptul că desfășurarea Programului național pilot de tip „Școală după școală”, pentru elevii până în clasa a VIII-a, finanțat prin POCU, creează cadrul național prin care unitățile de învățământ preuniversitar eligibile desfășoară activități de educație remedială, timp de 7 luni, începând cu luna martie 2021, până la sfârșitul anului școlar 2020 – 2021, conform Normelor metodologice de aplicare, aprobate prin OME, nr. 3.300/2021, cu modificările si completările ulterioare. Sunt eligibile pentru calitatea de unități de învățământ pilot școlile care pot constitui cel puțin o grupă de elevi, conform normelor metodologice de aplicare.

Începând cu luna martie, elevii s-au putut înscrie pentru a participa la aceste activități de educație remedială, ca urmare a solicitării scrise a părintelui/ a reprezentantului legal sau, după caz, a persoanei care a fost desemnată de către părinte pentru întreținerea unui copil, în perioada absenței părinților. Elevii care îndeplinesc condițiile de eligibilitate, dar, din diverse motive nu s-au înscris, aceștia au posibilitatea să se înscrie și pe parcursul derulării activităților remediale.

Înscrierea elevilor pentru a participa la aceste activități de educație remedială se realizează permanent, în baza criteriilor de eligibilitate prevăzute în Normele metodologice de aplicare, aprobate prin O.M.E., nr. 3.300/2021:

  • elevii care nu au avut acces sau au avut acces deficitar la activitățile educaționale desfășurate prin intermediul tehnologiei și al internetului, întrucât nu dispun de echipamente informatice proprii sau nu beneficiază de conexiune/conexiune fiabilă la internet;
  • elevii  care se află în situație de corigență la sfârșitul semestrului I al anului școlar 2020-2021 sau au situația neîncheiată la cel puțin o disciplină;
  • elevii care au nevoie de ore remediale, necesitate dovedită de rezultatele școlare slabe obținute în semestrul anterior sau la evaluarea inițială de la începutul semestrului al doilea.

Ordinul de ministru, nr. 3558/2021 care modifică structura anului școlar 2020-2021 permite desfășurarea activităților educaționale din cadrul Programului național pilot de tip ,,Școala după școală” și pe durata vacanței de primăvară, astfel încât 30 de unități de învățământ preuniversitar din județul Cluj, în urma consultării elevilor și a părinților, au decis să  programeze și să desfășoare activități de învățare remedială și în perioada acestei vacanțe de primăvară.

„Având în vedere condițiile în care s-a derulat activitatea didactică în acest an școlar, în cea mai mare parte online, consider că, în special pentru elevii claselor a VIII-a, dar nu numai pentru ei, acest program oferă oportunitatea desfășurării de activități remediale cu prezența fizică a elevilor la școală, permițând acestora îmbunătățirea unor aspecte deficitare în pregătirea lor, fixarea unor conținuturi, cu aportul cadrelor didactice, astfel încât, până la sfârșitul anului școlar să se reducă decalajele față de ceilalți elevi care au avut acces la activitățile educaționale desfășurate prin intermediul tehnologiei și al internetului și nu au înregistrat rezultatele școlare slabe la sfârșitul semestrului I”, a declarat Marinela Marc, inspector școlar general al Inspectoratului Școlar Județean Cluj.

Citește și

SPUNE CE CREZI

Adresa de email nu va fi publicata