Take a fresh look at your lifestyle.

Anunț lansare proiect – „Creșterea competitivității Medimages SRL prin extinderea și diversificarea serviciilor medicale”

0

Anunț de presă

                                                                                      Data: 13.12.2018

 

Lansarea proiectului „Creșterea competitivității Medimages SRL prin extinderea și diversificarea serviciilor medicale”

MEDIMAGES S.R.L. anunță lansarea proiectului de investiții intitulat “Creșterea competitivității Medimages SRL prin extinderea și diversificarea serviciilor medicale”(cod SMIS 110504), pe care îl implementează în cadrul REGIO – Programul Operațional Regional 2014-2020, în baza contractului de finanțare nr. 3278 semnat în data de 04.10.2018.

REGIO – Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Vest, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect în Regiunea Nord-Vest.

Valoarea totală a proiectului este de 3.942.870,15 lei, din care asistența financiară nerambursabilă 2.800.999,42 lei (unde valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 2.380.849,51 lei, iar cea din bugetul național în sumă de 420.149,91 lei). Proiectul este prevăzut a se derula în perioada 04.10.2018– 31.07.2019.

Obiectivul general al proiectului este creșterea competitivității companiei Medimages S.R.L. prin diversificarea (inovarea) serviciilor medicale oferite, tehnologizarea și optimizarea activității, crearea de noi locuri de muncă și aplicarea principiilor dezvoltării durabile.

Scopul proiectului propus de Medimages SRL îl reprezintă dotarea cu active corporale și necorporale performante pentru extinderea activității și diversificarea gamei de servicii medicale oferite în sectorul diagnosticării imagistice. Compania își va extinde serviciile medicale pe sectorul diagnosticării imagistice prin includerea tehnologiei tridimensionale și, în același timp, își va diversifica serviciile oferite prin introducerea a trei noi tipuri de operațiuni: biopsii mamare asistate cu vacuum sub ghidaj mamografic și ecografic, reperaje preoperatorii în stereotaxie (ghidaj mamografic), inserare clip marcaj în stereotaxie (ghidaj mamografic).

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: consolidarea poziției pe piață a Medimages SRL în sectorul diagnosticării imagistice, tehnologizarea și inovarea activității companiei prin diversificarea serviciilor medicale oferite, creșterea activității de cercetare proprii a companiei odată cu accesul la tehnologia de ultima generație, creșterea calității serviciilor oferite și extinderea gamei de servicii oferite, creșterea numărului de angajați, concomitent cu creșterea cifrei de afaceri și a sustenabilității Medimages SRL.

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

Citește și

SPUNE CE CREZI

Adresa de email nu va fi publicata