Take a fresh look at your lifestyle.

Calendarul privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar, în anul școlar 2020-2021, reactualizat

0

În urma promulgării de către președintele României, Klaus Iohannis, a Legii pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului, nr. 58/2020, privind luarea unor măsuri pentru buna funcționare a sistemului de învățământ, a fost aprobat prin ordin de ministru și transmis spre publicare în Monitorul Oficial, Calendarul mobilității personalului didactic din învățământul preuniversitar, în anul școlar 2020-2021.

Astfel, în perioada 9-16 iulie 2020, candidații la concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor din unitățile de învățământ preuniversitar își vor transmite electronic sau își vor depune fizic dosarele de înscriere la cele 7 centre de concurs organizate la nivelul județului Cluj  de către Inspectoratul Școlar Județean Cluj, după cum urmează:

Nr. centru Centrul de înscriere/concurs   Posturi/catedre arondate
       1. Şcoala Gimnazială ”Octavian Goga” Cluj-Napoca Învăţământ primar: învăţători (linia română/linia maghiară /linia germană /linia rromani)
        2. Şcoala Gimnazială ”Nicolae Titulescu” Cluj-Napoca Învăţământ preşcolar: educatoare (linia română/linia maghiară/linia germană /linia rromani)
        3.   Școala Profesională Specială”SAMUS” Cluj-Napoca Învățământ special: educatoare/educator; învăţător-educator; învăţător itinerant și de sprijin; profesor- educator; profesor itinerant și de sprijin; profesor psihopedagog; psihopedagogie specială; profesor psihopedagogie specială pentru o catedră de educație specială Profesor în centre şi cabinete de asistenţă psihopedagogică;  psihologie; Profesor în centre logopedice.
    4. Liceul Tehnologic Nr.1 Cluj-Napoca    Fizică Chimie;Biologie; Disciplinele tehnologice (toate specializările):  mecanică; electrotehnică; electromecanică; electronică şi automatizări; telecomunicaţii; textile/tricotaje și confecții textile, finisaj textil;  construcţii şi lucrări publice/construcții; instalaţii pentru construcţii; chimie industrială; protecţia mediului; industrie alimentară; agricultură/horticultură; zootehnie; prelucrarea lemnului; economie; educaţie antreprenorială; economie aplicată; economic, administrativ comerţ şi sevicii; economic, administrativ, poştă; alimentaţie publică şi turism; transporturi rutiere; media poligrafie/tehnici poligrafice; estetică şi îngrijirea corpului omenesc; educaţie tehnologică; alimentaţie publică/ alimentaţie publică. Pregătire şi instruire practică: toate specializările; Activităţi de pre-profesionalizare; Cercurile din domeniul tehnico-ştiinţific de la Palatul şi cluburile copiilor.
      5.       Liceul Teoretic”Lucian Blaga” Cluj-Napoca Geografie;Istorie;  Filosofie; logică, argumentare și comunicare; Gândire critică și drepturile copilului – educație interculturală – educație pentru cetățenie democratică – educație financiară – studii sociale;Arte: Arte plastice/vizuale-artistice (toate specializările); Educaţie muzical-artistică; educaţie muzicală specializată (toate specializările); arta actorului/teatru; coregrafie.
      6.     Şcoala Gimnazială „Ion Agârbiceanu” Cluj-Napoca   Aria curriculară limbă şi comunicare: limba română; limba latină; limba maghiară-maternă; limba engleză; limba franceză; limba germană; limba germană-maternă; limba italiană; limba rromani- maternă; limba spaniolă; Religii/discipline teologice de specialitate(toate cultele) Matematică;Informatică/Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor.
7. Şcoala Gimnazială „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca Educaţie fizică şi sport; pregătire sportivă de specialitate  ( toate specializările); Kinetoterapie.

Candidații se vor înscrie în aceste centre de concurs, în care vor susține și proba scrisă în data de 29 iulie 2020, cu respectarea tuturor măsurilor igienico-sanitare în vigoare.

În județul Cluj, numărul posturilor scoase la concursul naţional de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor din unităţile de învăţământ preuniversitar este de 1.489, dintre care 77 de posturi sunt pentru angajare în învățământ pe durată nederminată.

 Primele rezultate vor fi afișate pe data de 4 august 2020. Contestațiile vor fi depuse în perioada 4-5 august 2020, iar în data de 11 august 2020 vor fi afișate rezultatele finale.

Citește și

SPUNE CE CREZI

Adresa de email nu va fi publicata