Take a fresh look at your lifestyle.

Competențe extinse ale organelor fiscale în ceea ce privește cazierul fiscal

0

anaf-finante-cluj-impozite-trezorerie (6)Toate organele de administrare fiscală ale ANAF cu atribuții de constatare a faptelor de natură a fi înscrise în cazier și de aplicare a sancțiunilor vor primi competențe extinse de întocmire a fișelor de înscriere a faptelor în cazierul fiscal, ca urmare a completării listei faptelor care se înscriu în cazierul fiscal al contribuabililor, conform HG 1000/2015.

Astfel, ca urmare a acestei extinderi, fișele de înscriere a faptelor care constituie contravenții, care se constată de organele fiscale cu atribuții de administrare a veniturilor statului (ex. pentru nedepunerea la termen a declarațiilor de înregistrare fiscală/de mențiuni), se întocmesc de aceste organe fiscale.

Tot prin acest ordin, supus acum dezbaterii publice, se vor clarifica si procedurile prin care sunt stabilite organele fiscale teritoriale competente pentru gestionarea cazierului fiscal, ca urmare a înființării administrațiilor pentru contribuabili mijlocii din cadrul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice.

De asemenea, vor fi stabilite reguli de întocmire a fișelor de înscriere în cazierul fiscal a contravențiilor constatate de organe din afara Agenției Naționale de Administrare Fiscală, care au atribuții de aplicare a sancțiunilor pentru unele fapte de natura celor care se înscriu în cazierul fiscal.

CAZIERUL FISCAL reprezintă un mijloc de evidenţă şi urmărire a respectării disciplinei fiscale, contabile şi financiare de către contribuabili, în care se ţine evidenţa persoanelor fizice, juridice şi a entităţilor fără personalitate juridică ce au săvârşit fapte sancţionate de legile fiscale, contabile, vamale şi de cele care privesc disciplina financiară.

Certificatul de cazier fiscal:
– este gratuit, pentru eliberarea certificatului nu se percepe nicio taxă.
– se eliberează numai la cererea scrisă a contribuabililor sau a reprezentanţilor acestora, depusă la orice organ fiscal competent în eliberarea cazierului fiscal, indiferent de domiciliu.
– eliberarea se face de îndată și se emite în scris, pe suport hârtie sau în formă electronică
-în cazul emiterii în formă electronică, comunicarea se face prin mijloace electronice de transmitere la distanţă ori de câte ori contribuabilul a optat pentru această modalitate de emitere şi de comunicare.
– este valabil 30 de zile de la data emiterii şi numai în scopul pentru care a fost eliberat.

Citește și

SPUNE CE CREZI

Adresa de email nu va fi publicata