Take a fresh look at your lifestyle.

Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca promovează egalitatea între femei şi bărbaţi în viaţa locală

0

egalitate-intre-femei-si-barbatiÎn şedinţa ordinară din 15 mai 2015, Consiliul Local Cluj-Napoca analizează și adoptă proiectul de hotărâre privind aderarea Municipiului Cluj-Napoca la Carta Europeană pentru Egalitate între Femei şi Bărbaţi în Viaţa Locală. Iniţiativa proiectul aparţine  primarului Emil Boc şi consilierilor locali: Anastase Claudia, Bocşe Ligia, Horváth Anna, Oláh Emese şi Loredana Pop.

Egalitatea dintre femei şi bărbaţi constituie un principiu consacrat la nivel european. Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi nu este numai una din valorile fundamentale ale drepturilor omului, ci şi una dintre cele cinci valori care stau la baza Uniunii Europene. Este de necontestat că în ultimele decenii s-au făcut progrese semnificative pentru ca bărbaţii şi femeile să beneficieze de şanse egale în toate domeniile de activitate, atât la nivelul Uniunii Europene, cât şi în privinţa legislaţiei în vigoare în România, indiferent dacă vorbim despre aplicarea sau transpunerea normelor europene sau despre adoptarea unei legislaţii specifice acestui domeniu.

Existenţa cadrului legislativ este necesară, dar insuficientă şi se impune sprijinirea acestuia printr-o politică publică structurată, care să răspundă nevoilor în domeniu. În pofida realizărilor deja amintite, egalitatea dintre femei şi bărbaţi în viaţa de zi cu zi nu este încă o realitate consacrată. Inegalităţile sociale, politice, dar şi economice persistă, făcând necesară adoptarea unor noi abordări pentru atenuarea discrepanţelor existente în acest domeniu.

Carta Europeană pentru Egalitate între femei şi bărbaţi în viaţa locală are menirea de a implementa şi promova dreptul la egalitate la nivel de autoguvernare locală. Ea a fost elaborată în cadrul unui proiect (2005-2006) asumat de Consiliul European al Municipalităţilor şi Regiunilor împreună cu mai mulţi parteneri; proiectul a fost sprijinit de Comisia Europeană, prin cel de-al V-lea Program de Acţiune a Comunităţii pentru egalitatea dintre femei şi bărbaţi. Rolul autorităţilor locale şi regionale în promovarea egalităţii dintre oameni a fost afirmat în Declaraţia Universală a IULA (Uniunea Internaţională a Autorităţilor Locale) cu privire la „femeia în guvernarea locală” adoptată în 1988.

În această ordine de idei, proiectul de hotărâre îşi propune consolidarea rolului femeilor în luarea deciziilor la nivel local şi regional. Implementarea politicilor privind egalitatea de şanse şi în acest domeniu are ca scop atingerea echilibrului de reprezentare în administraţia publică locală.

Iniţiatorii doresc ca această Cartă europeană pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în viaţa locală să fie semnată şi aprobată de cât mai multe administraţii locale din România şi să fie promovată la nivel asociaţiilor comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor.

Până în prezent, din România au aderat la „Carta europeană pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în viaţa locală”, Consiliul Judeţean Cluj, comuna Băişoara din judeţul Cluj şi comuna Cumpăna din judeţul Constanţa. Prin adoptarea proiectului propus, Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca ar fi a patra unitate administrativ teritorială care face eforturi pentru implementarea Cartei.

Citește și

SPUNE CE CREZI

Adresa de email nu va fi publicata