Take a fresh look at your lifestyle.

Cum stăm cu corupția în România. Bilanț al DGA pe anul 2019

0

Rezultatele activităților desfășurate de Direcția Generală Anticorupție în anul 2019.

REDĂM COMUNICATUL DGA.

Astfel, în desfășurarea activităților de prevenire și combatere a corupției în rândul personalului Ministerului Afacerilor Interne, pe parcursul anului 2019, Direcția Generală Anticorupție a respectat cu rigoare și responsabilitate, valorile în baza cărora și-a desfășurat activitatea, respectiv IMPLICARE – RESPONSABILITATE – VIZIUNE.

Rezultatele preponderent pozitive consemnate în anul precedent oferă garanția consolidării rolului și locului DGA, atât la nivelul MAI, cât și al mediului instituțional românesc. ȘTIREA CONTINUĂ, MAI JOS!

ACTIVITATEA DE PREVENIRE

Activitatea preventivă desfășurată în anul 2019 a răspuns necesității implementării Strategiei Naționale Anticorupție (SNA) 2016-2020 și a actelor normative interne pe această linie de activitate,urmărind respectareaprincipiului orientării activităților în conformitate cu abordarea Strategiei, respectiv: educaţie – prevenire – combatere, valorificării bunelor practici acumulate în cadrul acțiunilor preventive și multiplicării punților de comunicare cu parteneri și entități care promovează politici anticorupție.

Se impune subliniat că DGA este desemnată ca instituţie responsabilă pentru implementarea Planului de integritate al MAI,având atribuţii de coordonare, monitorizare, colectare a datelor şi raportare a acestora către Secretariatul tehnic din cadrul Ministerului Justiției.

Totodată, la inițiativa acestei instituții, reprezentanții DGA au participat la activitățile platformei administrației publice centrale și platformei autorităților independente și a instituțiilor anticorupție, monitorizarea implementării SNA la nivelul MAI de către DGA, fiind apreciată de Secretariatul Tehnic.

În același registru, ca urmare a solicitării Ministerului Justiției, 5 ofițeri DGA au fost desemnați să participe, în calitate de experți evaluatori, la misiunile de evaluare tematică privind implementarea SNA, la nivelul administraţiei publice centrale, precum şi la autoritățile independente şi instituțiile anticorupţie (47 de misiuni tip peer review). Activitățile au fost organizate de către Secretariatul Tehnic al SNA și au fost parte a Proiectului POCA – „Consolidarea capacității administrative a Secretariatului Strategiei Naționale Anticorupţie de a sprijini implementarea măsurilor anticorupţie”.

Este de evidențiat efortul susținut presupus de aceste activități, nivelul de responsabilitate pe care acestea l-au implicat, precum și vizibilitatea pe care desfășurarea acestor activități a adus-o instituției.

În vederea prioritizării activităților de prevenire a corupției către acele zone și medii de interes profesional care necesită intervenție din acest punct de vedere, în anul 2019, DGA a desfășurat activități, aprobate de ministrul afacerilor interne, pe următoarele domeniile prioritare de acțiune:

 • „poliția rurală” din cadrul Poliției Române;
 • „punctele de trecere a frontierei” din cadrul Poliției de Frontieră;
 • cel puțin un domeniu specific la alegere, în baza analizelor proprii ale structurilor subordonate DGA.

În acest context, în anul 2019, au fost organizate și desfășurate 4.335 activități de instruire și informare anticorupție, la care au participat 70.483 angajați ai MAI, ceea ce reprezintă peste 55% din efectivele ministerului.

Ca urmare a politicilor preventive inițiate și transpuse în practică, au fost consemnate 103 situații în care funcționarii ministerului au sesizat DGA atunci când li s-au oferit sume de bani sau alte foloase în schimbul unor servicii, precum și 34 de cazuri în care s-a denunțat implicarea unor colegi în comiterea unor fapte de corupție.

Având în vedere necesitatea consolidării colaborării cu alte instituții publice în domeniul prevenirii corupției, în perioada supusă analizei, au fost realizate 933 activități preventive, la care au participat peste 63.000 persoane.

Exemplificăm la acest punct colaborările realizate la solicitarea Poliției Locale a Municipiului București și a Spitalului Clinic Colțea, în cadrul cărora au fost desfășurate 3 activități de educație pentru promovarea integrităţii la care au participat polițiști locali și cadre medicale.

De asemenea, au fost realizate 62 activități preventive în colaborare cu organizații neguvernamentale, la care au participat 8.680 persoane. Deși numărul activităţilor desfăşurate în colaborare cu organizațiile neguvernamentale este în scădere, numărul beneficiarilor / participanților înregistrează o creștere cu 32% faţă de anul 2018.

Alte activități preventive:

 • derularea proiectului „Etică organizațională şi integritate în Ministerul Afacerilor Interne”, derulat în parteneriat cu Centrul Multifuncțional de Pregătire Schengen şi Centrul de Formare Inițială şi Continuă al MAI – Orăștie, fiind organizate 14 stagii de formare (11 – Schengen şi 3 – Orăștie);

•               participare la Masa rotundă „Tipologia la zi a conflictelor de interese și a incompatibilităților, rezultatele activității de prevenție din plan local și reacția autorităților centrale”, organizată de Institutul de Politici Publice;

•                  participarea la atelierul regional „Consolidarea capacității în materie de informații a Centrelor de Coordonare pentru Managementul Integrat al Frontierei”, desfășurat în Macedonia de Nord – Skopje;

 • desfășurarea seminarului intitulat ,,Paradigme și perspective educaționale în formarea comportamentului integru în cadrul Ministerului Afacerilor Interne”;
 • organizarea și desfășurarea unor sesiuni de formare regională realizate pentru Poliția de Frontieră Română, cu sprijinul Institutului Român pentru Drepturile Omului;

Testarea integrităţii lucrătorilor MAI

Testul de integritate constituie o metodă de prevenire a corupţiei care oferă, pe de o parte, posibilitatea evidențierii comportamentelor conforme ale persoanelor testate și, pe de altă parte, crearea premiselor valorificării datelor obţinute în cadrul cercetării penale, în situaţia unor teste cu rezultat negativ.

În baza OMAI nr. 256/2012[1], în anul 2019 s-au efectuat 117 de teste de integritate profesională 112 cu rezultat pozitiv (lucrătorii MAI testaţi au dat dovadă de integritate), 3 cu rezultat negativ, respectiv 2 situații în care au rezultat indicii de abateri disciplinare/încălcări ale deontologiei profesionale.

Este de subliniat că testele negative înregistrează o scădere de 73% față de intervalul similar precedent, ca rezultat direct al consolidării gradului de integritate la nivelul lucrătorilor MAI.

În situaţia testelor de integritate cu rezultat negativ au fost sesizate structurile de parchet pentru a dispune cu privire la oportunitatea efectuării de acte procedurale penale, în scopul probării activităţii infracţionale.

Cercetarea științifică

Din această perspectivă a fost realizat raportul de cercetare al studiului “Percepţii privind fenomenul corupţiei în Ministerul Afacerilor Interne”.Proiectul de cercetare a avut ca obiectiv general îmbunătăţirea capacităţii de prevenire a faptelor de corupţie la nivelul structurilor MAI, printr-o mai bună înţelegere a fenomenului corupţiei.

Concomitent s-au realizat două cercetări cu privire la Diagnoza faptelor de corupție în care au fost implicaţi angajaţi ai Ministerului Afacerilor Interne, în colaborare cu DNA, respectiv PÎCCJ, ce au vizat descrierea caracteristicilor acestui tip de infracționalitate, a dinamicii fenomenului, dar și identificarea riscurilor de corupție specifice instituțiilor şi structurilor MAI, precum şi formularea unor propuneri de măsuri concrete de prevenire/control al acestora ce pot fi aplicate la nivelul structurilor MAI.

Rapoartele de cercetare și rezultatele acestea urmează să fie valorificate în documentele strategice pentru prevenirea corupţiei instituţionale.

În conformitate cu Obiectivul specific 2.1 al Strategiei Naţionale Anticorupţie,  în vederea actualizării Planului de integritate pentru implementarea, la nivelul MAI, a Strategiei naționale anticorupție, au fost organizate o serie de întâlniri tehnice de lucru cu 8 structuri din cadrul MAI.

Scopul acestor întâlniri a fost de a evalua stadiul îndeplinirii măsurilor menţionate în documentul strategic, dar şi de a stabili măsurile concrete de prevenire a corupţiei ce vor fi asumate şi implementate la nivelul MAI, până la finalul perioadei de implementare a strategiei.

Managementul riscurilor şi al vulnerabilităţilor de corupţie

În 2019, au fost realizate 52 de activități de instruire şi îndrumare a membrilor grupurilor de lucru pentru prevenirea corupției constituite la nivelul MAI, la care au participat în total 272 de persoane, iar în plan teritorial au fost desfășurate 761 de activități la care au participat 4.204 de persoane.

Scopul acestor activităţi a fost de a asigura pregătirea membrilor grupurilor de lucru privind etapele aferente managementului riscurilor de corupţie şi utilizarea aplicaţiei informatice MARC, astfel încât activitatea să poată fi desfășurată prin intermediul sistemului informatic.

Evaluarea reacţiei instituţionale la incidentele de integritate

În perioada de referință, în conformitate cu articolul 9 din Metodologia standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice[2], DGA a elaborat Raportul anual de evaluare incidentelor de integritate înregistrate la nivelul MAI în anul 2018.

Documentul a fost întocmit pe baza informațiilor transmise de către structurile MAI şi a materialelor privind implementarea Planului de integritate al MAI, centralizând numărul incidentelor produse la nivelul structurilor MAI şi principalele măsuri adoptate pentru prevenirea apariției unor incidente similare.

În considerarea celor menționate, în anul 2019, au fost comunicate și luate în evidență 86 incidente de integritate, față de 38 în anul 2018.

CERCETAREA PENALĂ

În baza delegărilor dispuse de procurorii de caz, poliţia judiciară din cadrul DGA a efectuat acte procedurale sub directa coordonare a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţiei Naţionale Anticorupţie, respectiv Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism.

În anul 2019, la nivelul structurilor DGA, au fost desfășurate acte procedurale în 2.393 dosare penale, în baza a 4.546 ordonanțe de delegare.

Ca urmare a activităţilor procedurale derulate de poliţiştii DGA, procurorii de caz au emis rechizitorii în 236 dosare şi au încheiat 183 acorduri de recunoaştere a vinovăţiei (față de 109 acorduri încheiate în 2018).    

Este de remarcat că rechizitoriile și acordurile de recunoaștere a vinovăției însumează un total de 419, ceea ce reprezintă o medie de un reper de finalitate judiciară în fiecare zi.

Cu ocazia activităţilor procedurale derulate, au fost efectuate cercetări cu privire la 1.535 de suspecţi, dintre care 235 de lucrători ai MAI24 având funcţii de conducere şi 211 funcţii de execuţie.

În anul 2019, au fost inculpate 802 persoane, dintre care 113 lucrători ai MAI, 16 cu funcţii de conducere şi 97 de execuţie.

În ceea ce priveşte măsurile preventive dispuse, au fost puse în aplicare mandate de arestare preventivă și la domiciliu faţă de 99 persoane. Totodată, faţă de 122 de inculpați s-a dispus măsura controlul judiciar.

TRANSPARENȚĂ – RELAŢII PUBLICE

Relații cu publicul

În anul recent încheiat, iniţiativele DGA au avut în prim plan ascendenţa indicelui de vizibilitate, precum şi asigurarea transparenței la nivel instituţional.

Astfel, au fost primite spre soluționare 2.492 de petiţii, iar datele furnizate în conţinutul petiţiilor primite au dus la iniţierea a 61 dosare penale sau la completarea probatoriilor în cadrul unor dosare aflate în lucru.

Totodată, au fost primite în audienţă 170 persoane, fiind consiliate în afara programului alte 973 persoane.

Call-center anticorupție

Această modalitate de sesizare a oferit cetățenilor o metodă facilă de comunicare și, în același timp, a constituit un mijloc de a face vizibile unitatea și competențele acesteia în spațiul public. Creșterea semnificativă a apelurilor atestă încrederea pe care opinia publică o manifestă față de DGA, fiind un rezultat direct al activității de promovare instituțională.

Astfel, în anul 2019 s-au primit 16.874 apeluri Call-center la linia telefonică gratuită 0800.806.806.

În baza informaţiilor de interes operativ transmise de apelanţi au fost iniţiate sau completate un număr total de 48 dosare penale (+182% față de anul 2018).

Important de precizat este că, urmare a apelurilor telefonice efectuate la linia Call-center a DGA, au fost inițiate și derulate 7 acțiuni de prindere în flagrant (+75% față de anul precedent).

Mediatizare și accesul la informații de interes public

În ceea ce priveşte liberul acces la informaţiile de interes public, sa răspuns în termen legal la 124 solicitări formulate în baza Legii nr. 544/2001.

Totodată, în intervalul de referinţă, activitatea DGA a fost mediatizată prin intermediul a 343 comunicate de presă (prin e-mail, pagina de web, contul de Facebook etc.).

Pentru popularizarea activităților derulate de lucrătorii DGA, în presa scrisă și audio vizuală au fost monitorizate 1.470 materiale scrise și audio-video cu referire la activitatea D.G.A..

Prezența DGA în social-media

În scopul creșterii vizibilităţii DGA, s-a acordat o atenție semnificativă prezenței în sfera social-media, având în vedere impactul și, mai ales, interesul manifestat față de aceste surse de informare.

Este de menționat că la sfârșitul anului 2019, pagina de Facebook a DGA înregistra 25.390 de simpatizanţi, în creștere cu 8% față de anul 2018.

În mod concret, au fost publicate postări privind vizitele unor delegații oficiale, proiecte, evenimente de promovare instituțională, realizări ale personalului DGA, participarea la evenimente publice, mesaje de felicitare etc., însumând aproximativ 1 milion de vizualizări și 120.000 reacții. Cele mai multe vizualizări, peste 87.000, se datorează filmului “Tu poți face lumină”, realizat de BIRP pentru promovarea campaniei naționale de informare și conștientizare anticorupție cu același nume.

Concomitent, contul de YouTube al DGA a fost actualizat prin postarea a 11 materiale despre activitățile de promovare, prevenire și combatere a corupției.  

Promovare instituţională

În cadrul Campaniei națională de informare și conștientizare anticorupție “Tu poți face lumină” – au fost realizate materiale de promovare respectiv afișe, flyere și pliante, precum și mai multe variante ale filmului de promovare a sistemului Call-center anticorupție 0800.806.806.

În același context, a fost realizat un spot de promovare radio pentru difuzare la nivelul stațiilor de radio naționale și regionale. De asemenea, s-a oferit consiliere în ceea ce privește modalitatea de promovare a campaniei prin contactarea instituțiilor media din teritoriu și a jurnaliștilor acreditați și transmiterea comunicatelor de presă de lansare a campaniei, a știrilor de presă aferente activităților realizate, transmiterea filmului de campanie și a spotului radio pentru a fi promovate în mass-media, participarea la emisiuni radio și tv, organizarea de activități de promovare cu cetățenii, oferirea de declarații de presă etc.

În același registru, a fost realizat filmul de promovare instituțională “Visurile pot deveni realitate, integritatea se cultivă de mic” care a fost mediatizat pe pagina de Facebook și pagina web, unde s-a bucurat de o largă audiență.

COOPERARE INTERNAŢIONALĂ ȘI IMPLEMENTARE PROIECTE

Relații internaționale și afaceri europene

Referitor la activitatea de relaţii internaţionale principalul considerent care a stat la baza activităților desfășurate a constat în consolidarea statutului Direcției Generale Anticorupție atât la nivel regional, cât și în rândul instituțiilor europene și internaționale.

Principalele coordonate care au orientat reprezentarea externă au vizat intensificarea cooperării bi / multilaterale, participarea la iniţiativele europene anticorupţie sau ale diferitelor foruri internaționale de profil, amplificarea prezenței în contextul politicii de vecinătate, asigurarea corespunzătoare a fluxurilor operative cu partenerii instituționali externi, respectiv informarea organismelor şi statelor membre UE asupra progreselor înregistrate în domeniul prevenirii și combaterii corupţiei, în special pe linia raportărilor incidente MCV.

Ca trăsătură definitorie, se distinge creșterea semnificativă față de 2018 a cererilor pentru expertiză din partea specialiștilor unității, îndeosebi pe segmentul de prevenire și al testelor de integritate.

Concret, în perioada de referință au avut loc 66 activități de reprezentare/schimburi de experiență/pregătire profesională, din care 39 în străinătate și 27 în țară, din care evidențiem:

 • Ședința pregătitoare la Haga pentru constituirea unei echipe comune de anchetă – participare la întâlnirea operațională desfășurată de o Echipă Comună de Investigaţie (JIT – Joint Investigation Team) într-un dosar penal.
 • Reuniunea regională NERCISU – participarea conducerii DGA la reuniunea rețelei informale la nivelul unităţilor de afaceri interne din rândul ministerelor de interne şi forţelor de poliţie din țările din regiune, organism cu rol de creare a cadrului necesar pentru accesarea în comun de fonduri nerambursabile, în scopul întăririi capacităţii instituţionale, precum și de prevenire combatere eficientă a criminalității şi corupţiei în zona Balcanilor.
 • Conferința anuală EPACparticiparea unuireprezentant DGA la lucrările conferinței organizată la Stockholm, Suedia, eveniment european la care membrii au prezentat realizările din ultimul an, rezultatele cooperării bilaterale şi multilaterale în cadrul organizației şi pentru a propune noi moduri de eficientizare a colaborării.

În perioada supusă atenției, au fost organizate 14 primiri ale unor delegații străine, în țară, în diverse scopuri. Dintre cele mai importante amintim primirea Ambasadorului Tunisiei la București, vizita noului atașat de afaceri interne spaniol;primirea unei delegații din cadrul Comisiei Independente împotriva Corupției (ICAC) din China, primirea unei delegații formată din experți anticorupție din cadrul instituțiilor europene, în cadrul proiectului „EU Integrity” etc..

Din perspectiva colaborării externe pentru pregătirea profesională (cursuri pentru ofițerii DGA), respectiv furnizarea de expertiză pentru structurile străine, au fost organizate 24 cursuri, dintre care 8 în România. Cu aceste ocazie au fost instruiți 100 de polițiști din DGA pe diverse teme, iar la 2 cursuri (CEPOL și TAIEX) ofițerii DGA au fost lectori.

Totodată, 16 cursuri au fost organizate în străinătate, la care au participat 18 ofițeri, dintre care 3 în calitate de lectori în Republica Moldova în cadrul Școlii de Vară, respectiv a Academiei de Studii Economice din această țară.

Participarea cadrelor DGA la activitățile de pregătire ante-menționate a adăugat un plus de valoare nivelului cunoştinţelor de specialitate, cu aplicabilitate directă în activitatea curentă și repercutare în eficientizarea inițiativelor profesionale transpuse în practică.

Un alt element care a contribuit la consolidarea imaginii instituţiei noastre la nivel regional şi european a fost organizarea, în România, a două evenimente majore, respectiv Grupul de lucru ”Măsuri educaționale și de management al valorii” în cadrul inițiativei EU Integrity (în luna octombrie, la București) și Conferinţa cu tema „Iniţiativa regională în Etică Organizaţională şi Integritate” (în luna decembrie, la Poiana Brașov).

În context, este de subliniat că, pe lângă beneficiul cert al consolidării colaborării externe, aceste evenimente au reunit într-un dialog activ şi constructiv, experţi din țară și străinătate și deopotrivă din cadrul instituțiilor de aplicare a legii, respectiv al societății civile.

Acestea au conferit totodată un caracter multinațional preocupării de prevenire și combatere a corupției, stare de fapt care ce a pus bazele unui amplu orizont de dezbatere a problematicii de referință.

Nu în ultimul rând, în anul 2019 s-a intensificat cooperarea cu Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE), ofiţeri din DGA furnizând expertiză în cadrul unor iniţiative ale celei mai mari organizații regionale de securitate, instituţia noastră primind mulțumiri oficiale.

În ceea ce privește Mecanismul de Coordonare și Verificare, Comisia MCV s-a reunit în 2 rânduri, reprezentanții echipei manageriale a DGA participând la ședințele organizate cu aceste ocazii.

Pe parcursul anului 2019, partenerii străini au adresat în mod oficial DGA aprecieri pentru sprijinul acordat şi buna cooperare, din care exemplificăm aprecierile din partea OSCE, cu prilejul organizării vizitei de lucru a membrilor Platformei Regionale Anticorupţie, în luna noiembrie, la Bucureşti, aprecierile din partea Departamentului Amenințări Transnaționale din cadrul OSCE pentru contribuțiile de excepție realizate la evenimentul de lansare a Platformei Regionale Anticorupție a structurilor de supraveghere/control din cadrul instituțiilor de aplicare a legii din Balcanii de Vest, Ucraina şi Republica Moldova, care a avut loc în luna septembrie, la Viena, Austria, din partea conducerii Comisiei Independente împotriva Corupției din Hong Kong China cu prilejul unei vizite de lucru, in luna iulie, la sediul DGA; din partea conducerii CNA din Republica Moldova cu prilejul unei vizite de lucru ce a avut loc în luna mai la sediul unității, aprecierile D.G.M.R.U. pentru sprijinul acordat de către specialiștii DGA Unității Naționale CEPOL, din partea conducerii Serviciului Protecţie Internă şi Anticorupţie din Republica Moldova cu prilejul unei vizite de lucru ce a avut loc în luna mai 2019 la sediul DGA și din partea conducerii Autorităţii Naţionale de Luptă Împotriva Corupţiei din Tunisia cu prilejul unei vizite de lucru ce a avut tot în luna mai la sediul DGA.

Implementare proiecte

În ansamblul activităților derulate în anul precedent, domeniul menţionat a beneficiat de o atenție deosebită, având în vedere că fondurile atrase prin acest gen de instrumente financiare contribuie semnificativ la dezvoltarea capabilităților de prevenire și combatere a corupției.

Astfel, au fost gestionate 8 proiecte cu finanţare externă nerambursabilă (prezentate în anexa nr. 3) cu o valoare aproximativă de 8 milioane euro, în care DGA a avut calitatea de coordonator ori partener sau prin care a transferat expertiză, după cum urmează:

 • 3 proiecte finanţate din Fondul de Securitate Internă al Comisiei Europene (CE);
 • 1 proiect finanţate de Oficiul European Antifraudă al CE (OLAF);
 • 3 proiecte de twinning finanţate de Comisia Europeană;
 1. 1 proiect finanţat din Programul Operaţional Capacitate Administrativă (POCA).

În considerarea celor expuse, se disting multitudinea aspectelor și problemelor abordate în cadrul acestora, precum și cuantumul total al sumelor prin care au fost finanțate activitățile de referință.

Astfel, 48% din totalul achizițiilor DGA au fost asigurate prin proiectele cu finanţare externă nerambursabilă.

În planul rezultatelor concrete, raportat la demersurile realizate prin intermediul acestor instrumente financiare se impun a fi subliniate următoarele cifre, care evidențiază concret beneficiile şi aportul adus activităților specifice desfășurate de unitatea noastră:55 – sesiuni de instruire;832 – persoane instruite;227 – zile de instruire;124 – autovehicule achiziționate;50 – sisteme de avertizare acustică şi optică;73 – camere video;84.281 – valoarea în euro a echipamentelor speciale achiziționate.

Proiectele cu finanțare externă nerambursabilă au presupus, în plan intern, cooperarea inter-instituţională cu peste 40 de structuri şi instituţii, iar la nivel internațional cu Comisia Europeană, Oficiul European de Luptă Antifraudă, Institutul Haus din Finlanda, Serviciul de Investigaţii Speciale din Lituania, Serviciul Naţional de Protecţie din Ungaria;, Direcţia de Securitate Internă din Bulgaria, Centrul Naţional Anticorupţie din Republica Moldova și Biroul Naţional Anticorupţie din Ucraina (ș.a.).

Concomitent, în anul 2019 au fost elaborate 3 noi fișe de proiect, în calitate de beneficiar principal al asistenței sau de partener.

În perspectiva următorului exercițiu financiar comunitar, atragerea de fonduri prin intermediul proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă trebuie să constituie o prioritate instituțională cu ajutorul căreia să se contribuie într-o măsură semnificativă la îndeplinirea obiectivelor strategice asumate în sfera prevenirii și combaterii corupției la nivelul personalului MAI.

PERSPECTIVE PE TERMEN MEDIU

Prioritățile pe termen mediu ale Direcției Generale Anticorupție sunt:

 1. Consolidarea mediului de integritate la nivelul Ministerului Afacerilor Interne
 2. Eficientizarea activităţilor de combatere a corupției.
 3. Realizarea unor demersuri pentru perfecţionarea pregătirii profesionale, îmbunătățirea infrastructurii precum și a bazei materiale.
 4. Întărirea colaborării externe.

Din perspectiva exigenţelor anului 2020, prin îndeplinirea principalelor obiective asumate, se vizează ca Direcţia Generală Anticorupţie să își consolideze rolul și locul de instituție determinant angajată în implementarea Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2016-2020, având ca principale coordonate valorificarea experienței pozitive acumulate și amplificarea prezenței atât la nivelul ministerului, cât și pe spațiul public.

Citește și

SPUNE CE CREZI

Adresa de email nu va fi publicata