Take a fresh look at your lifestyle.

Începe concursul pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Cluj

0

În perioada septembrie – decembrie 2021 Inspectoratul Școlar Județean Cluj organizează, în conformitate cu prevederile  O.M.E. nr. 4597/ 6.08.2021, O.M.E. nr. 5195/03.09.2021 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.771/10.08.2021, concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Cluj.

La concurs pot participa cadrele didactice care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiții:

  1. Sunt absolvenți ai învățământului superior cu diplomă de licență sau atestat de echivalare în condițiile art. 149 alin. (3), din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
  2. Sunt titulari în învățământul preuniversitar, având încheiat contract de muncă pe perioadă nedeterminată;
  3. Au o vechime în învățământul preuniversitar de minimum 5 ani;
  4. Au calificativul „Foarte bine” acordat în ultimii 2 ani școlari încheiați lucrați efectiv la catedră în funcții didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației ori în funcții de îndrumare și control din inspectorate școlare/funcții de specialitate specifice Ministerului Educației;
  5. Nu au fost sancționate disciplinar în ultimii 2 ani școlari încheiați lucrați efectiv la catedră în funcții didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației ori de îndrumare și control din inspectorate școlare/funcții de specialitate specifice în Ministerul Educației sau a intervenit radierea de drept a sancțiunii, potrivit art. 248 alin. (3), din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  6. Nu au fost lipsite de dreptul de a ocupa o funcție de conducere în învătământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală și nici nu au fost sancționate disciplinar, conform art. 280 alin. (2) litera (d), din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, printr-o decizie de sancționare disciplinară, rămasă definitivă și în vigoare, cu suspendarea dreptului de a se înscrie la un concurs pentru ocuparea unei funcții de conducere;
  7. Sunt apte din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcției, conform prevederilor art. 234 alin. (1), din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
  8. Nu au avut statutul de „lucrător al Securității” sau „colaborator al Securității”.

Înscrierea la concurs se realizează în platforma informatică, disponibilă la adresa: https://concursdirectori.edu.ro, în perioada 15 septembrie – 26 septembrie 2021, conform prevederilor O.M.E. nr.4597/06.08.2021 și O.M.E. nr. 5195/03.09.2021.

Dosarele de înscriere vor fi elaborate cu respectarea strictă a prevederilor art. 8 alin. (1) și alin. (2) din Metodologia aprobată prin O.M.E. nr. 4597/06.08.2021, respectiv O.M.E. 5195/03.09.2021.

Proba scrisă din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat va avea loc în data de 15 octombrie 2021, iar proba de interviu se va desfășura în perioada 15 noiembrie -8 decembrie 2021, în locațiile stabilite de către Inspectoratul Școlar Județean Cluj.

Metodologia de concurs, bibliografia-cadru pentru concurs, fișele posturilor pentru director și director-adjunct, lista funcțiilor vacante și lista documentelor necesare înscrierii la concurs sunt afișate la sediul instituției, strada Argeș nr.24, Cluj-Napoca și pe site-ul www.isjcj.ro.

Lista unităților de învățământ preuniversitar de stat, cu personalitate juridică, care au funcții de director și director adjunct publicate vacante pentru concursul organizat în perioada septembrie – decembrie 2021
Nr. crtJudetUnitatea de invatamantLocalitateLocalitate superioaraMediuTip unitateForma de proprietateNumăr funcții vacante publicate pentru concurs, sesiunea septembrie – decembrie 2021Obervatii
DIRECTOR (funcție neocupată prin concurs)DIRECTOR ADJUNCT (funcție/funcții neocupată/ neocupate prin concurs)
1CLUJColegiul Tehnic „Victor Ungureanu” Câmpia TurziiCÂMPIA TURZIIMUNICIPIUL CÂMPIA TURZIIUUIStat11 
2CLUJGrădinița Cu Program Prelungit „Lumea Prichindeilor” Câmpia TurziiCÂMPIA TURZIIMUNICIPIUL CÂMPIA TURZIIUUIStat10 
3CLUJGrădinița Cu Program Prelungit „Pinocchio” Câmpia TurziiCÂMPIA TURZIIMUNICIPIUL CÂMPIA TURZIIUUIStat10 
4CLUJLiceul Teoretic „Pavel Dan” Câmpia TurziiCÂMPIA TURZIIMUNICIPIUL CÂMPIA TURZIIUUIStat11 
5CLUJȘcoala Gimnazială „Avram Iancu” Câmpia TurziiCÂMPIA TURZIIMUNICIPIUL CÂMPIA TURZIIUUIStat111 post de director adj. este pentru secția maghiară (Necesită documente justificative conform art. 3, alin. (7))
6CLUJȘcoala Gimnazială „Mihai Viteazul” Câmpia TurziiCÂMPIA TURZIIMUNICIPIUL CÂMPIA TURZIIUUIStat11 
7CLUJCentrul Școlar Pentru Educație Incluzivă Cluj-NapocaCLUJ-NAPOCAMUNICIPIUL CLUJ-NAPOCAUUIStat11 
8CLUJClubul Școlar Sportiv „Viitorul” Cluj-NapocaCLUJ-NAPOCAMUNICIPIUL CLUJ-NAPOCAUUIStat11 
9CLUJColegiul De Muzică „Sigismund Toduță” Cluj-NapocaCLUJ-NAPOCAMUNICIPIUL CLUJ-NAPOCAUUIStat111 post de director adj. este pentru secția maghiară (Necesită documente justificative conform art. 3, alin. (7))
10CLUJColegiul De Servicii În Turism „Napoca” Cluj-NapocaCLUJ-NAPOCAMUNICIPIUL CLUJ-NAPOCAUUIStat11 
11CLUJColegiul Economic „Iulian Pop” Cluj-NapocaCLUJ-NAPOCAMUNICIPIUL CLUJ-NAPOCAUUIStat10 
12CLUJColegiul Național „Emil Racoviță” Cluj-NapocaCLUJ-NAPOCAMUNICIPIUL CLUJ-NAPOCAUUIStat11 
13CLUJColegiul Național „George Barițiu” Cluj-NapocaCLUJ-NAPOCAMUNICIPIUL CLUJ-NAPOCAUUIStat11 
14CLUJColegiul Național „George Coșbuc” Cluj-NapocaCLUJ-NAPOCAMUNICIPIUL CLUJ-NAPOCAUUIStat12 1 post de director adj. este pentru secția germană (Necesită documente justificative conform art. 3, alin. (7))
15CLUJColegiul Național „Gheorghe Șincai” Cluj-NapocaCLUJ-NAPOCAMUNICIPIUL CLUJ-NAPOCAUUIStat11 
16CLUJColegiul Național Pedagogic „Gheorghe Lazăr” Cluj-NapocaCLUJ-NAPOCAMUNICIPIUL CLUJ-NAPOCAUUIStat11 
17CLUJColegiul Tehnic „Ana Aslan” Cluj-NapocaCLUJ-NAPOCAMUNICIPIUL CLUJ-NAPOCAUUIStat10 
18CLUJColegiul Tehnic „Anghel Saligny” Cluj-NapocaCLUJ-NAPOCAMUNICIPIUL CLUJ-NAPOCAUUIStat10 
19CLUJColegiul Tehnic „Raluca Ripan” Cluj-NapocaCLUJ-NAPOCAMUNICIPIUL CLUJ-NAPOCAUUIStat10 
20CLUJColegiul Tehnic De Comunicații „Augustin Maior” Cluj-NapocaCLUJ-NAPOCAMUNICIPIUL CLUJ-NAPOCAUUIStat11 
21CLUJColegiul Tehnic De Transporturi „Transilvania” Cluj-NapocaCLUJ-NAPOCAMUNICIPIUL CLUJ-NAPOCAUUIStat11 
22CLUJColegiul Tehnic Energetic Cluj-NapocaCLUJ-NAPOCAMUNICIPIUL CLUJ-NAPOCAUUIStat11 
23CLUJGrădinița Cu Program Prelungit „Academia Piticilor” Cluj-NapocaCLUJ-NAPOCAMUNICIPIUL CLUJ-NAPOCAUUIStat10 
24CLUJGrădinița Cu Program Prelungit „Albă Ca Zăpada” Cluj-NapocaCLUJ-NAPOCAMUNICIPIUL CLUJ-NAPOCAUUIStat10 
25CLUJGrădinița Cu Program Prelungit „Albinuța” Cluj-NapocaCLUJ-NAPOCAMUNICIPIUL CLUJ-NAPOCAUUIStat10 
26CLUJGrădinița Cu Program Prelungit „Așchiuță” Cluj-NapocaCLUJ-NAPOCAMUNICIPIUL CLUJ-NAPOCAUUIStat10 
27CLUJGrădinița Cu Program Prelungit „Bambi” Cluj-NapocaCLUJ-NAPOCAMUNICIPIUL CLUJ-NAPOCAUUIStat10 
28CLUJGrădinița Cu Program Prelungit „Buburuza” Cluj-NapocaCLUJ-NAPOCAMUNICIPIUL CLUJ-NAPOCAUUIStat10 
29CLUJGrădinița Cu Program Prelungit „Căsuța Poveștilor” Cluj-NapocaCLUJ-NAPOCAMUNICIPIUL CLUJ-NAPOCAUUIStat10 
30CLUJGrădinița Cu Program Prelungit „Degețica” Cluj-NapocaCLUJ-NAPOCAMUNICIPIUL CLUJ-NAPOCAUUIStat10 
31CLUJGrădinița Cu Program Prelungit „Dumbrava Minunată” Cluj-NapocaCLUJ-NAPOCAMUNICIPIUL CLUJ-NAPOCAUUIStat10 
32CLUJGrădinița Cu Program Prelungit „Floare De Iris” Cluj-NapocaCLUJ-NAPOCAMUNICIPIUL CLUJ-NAPOCAUUIStat10 
33CLUJGrădinița Cu Program Prelungit „Licurici” Cluj-NapocaCLUJ-NAPOCAMUNICIPIUL CLUJ-NAPOCAUUIStat10 
34CLUJGrădinița Cu Program Prelungit „Lizuca” Cluj-NapocaCLUJ-NAPOCAMUNICIPIUL CLUJ-NAPOCAUUIStat10 
35CLUJGrădinița Cu Program Prelungit „Lumea Copiilor” Cluj-NapocaCLUJ-NAPOCAMUNICIPIUL CLUJ-NAPOCAUUIStat10 
36CLUJGrădinița Cu Program Prelungit „Mămăruța” Cluj-NapocaCLUJ-NAPOCAMUNICIPIUL CLUJ-NAPOCAUUIStat10 
37CLUJGrădinița Cu Program Prelungit „Mica Sirenă” Cluj-NapocaCLUJ-NAPOCAMUNICIPIUL CLUJ-NAPOCAUUIStat10 
38CLUJGrădinița Cu Program Prelungit „Micul Prinț” Cluj-NapocaCLUJ-NAPOCAMUNICIPIUL CLUJ-NAPOCAUUIStat10 
39CLUJGrădinița Cu Program Prelungit „Neghiniță” Cluj-NapocaCLUJ-NAPOCAMUNICIPIUL CLUJ-NAPOCAUUIStat10 
40CLUJGrădinița Cu Program Prelungit „Parfum De Tei” Cluj-NapocaCLUJ-NAPOCAMUNICIPIUL CLUJ-NAPOCAUUIStat10 
41CLUJGrădinița Cu Program Prelungit „Poienița” Cluj-NapocaCLUJ-NAPOCAMUNICIPIUL CLUJ-NAPOCAUUIStat10 
42CLUJGrădinița Cu Program Prelungit „Rază De Soare” Cluj-NapocaCLUJ-NAPOCAMUNICIPIUL CLUJ-NAPOCAUUIStat10 
43CLUJGrădinița Cu Program Prelungit „Trenulețul Veseliei” Cluj-NapocaCLUJ-NAPOCAMUNICIPIUL CLUJ-NAPOCAUUIStat10 
44CLUJGrădinița Cu Program Prelungit „Universul Copiilor” Cluj-NapocaCLUJ-NAPOCAMUNICIPIUL CLUJ-NAPOCAUUIStat10 
45CLUJGrădinița Cu Program Prelungit „Zâna Zorilor” Cluj-NapocaCLUJ-NAPOCAMUNICIPIUL CLUJ-NAPOCAUUIStat10 
46CLUJGrădinița Cu Program Prelungit Universității Babeș-Bolyai Cluj-NapocaCLUJ-NAPOCAMUNICIPIUL CLUJ-NAPOCAUUIStat10 
47CLUJGrădinița Specială Cluj-NapocaCLUJ-NAPOCAMUNICIPIUL CLUJ-NAPOCAUUIStat10 
48CLUJLiceul Cu Program Sportiv Cluj-NapocaCLUJ-NAPOCAMUNICIPIUL CLUJ-NAPOCAUUIStat11 
49CLUJLiceul De Arte Vizuale „Romulus Ladea” Cluj-NapocaCLUJ-NAPOCAMUNICIPIUL CLUJ-NAPOCAUUIStat10 
50CLUJLiceul De Coregrafie Și Artă Dramatică „Octavian Stroia” Cluj-NapocaCLUJ-NAPOCAMUNICIPIUL CLUJ-NAPOCAUUIStat10 
51CLUJLiceul De Informatică „Tiberiu Popoviciu” Cluj-NapocaCLUJ-NAPOCAMUNICIPIUL CLUJ-NAPOCAUUIStat12 
52CLUJLiceul Greco-Catolic „Inochentie Micu” Cluj-NapocaCLUJ-NAPOCAMUNICIPIUL CLUJ-NAPOCAUUIStat10Necesită aviz cult conform art.24, alin. (3)
53CLUJLiceul Special Pentru Deficienți De Vedere Cluj-NapocaCLUJ-NAPOCAMUNICIPIUL CLUJ-NAPOCAUUIStat11 
54CLUJLiceul Tehnologic „Alexandru Borza” Cluj-NapocaCLUJ-NAPOCAMUNICIPIUL CLUJ-NAPOCAUUIStat10 
55CLUJLiceul Tehnologic „Aurel Vlaicu” Cluj-NapocaCLUJ-NAPOCAMUNICIPIUL CLUJ-NAPOCAUUIStat10 
56CLUJLiceul Tehnologic Nr. 1 Cluj-NapocaCLUJ-NAPOCAMUNICIPIUL CLUJ-NAPOCAUUIStat10 
57CLUJLiceul Tehnologic Special Pentru Deficienți De Auz Cluj-NapocaCLUJ-NAPOCAMUNICIPIUL CLUJ-NAPOCAUUIStat11 
58CLUJLiceul Teologic Adventist „Maranatha” Cluj-NapocaCLUJ-NAPOCAMUNICIPIUL CLUJ-NAPOCAUUIStat10Necesită aviz cult conform art.24, alin. (3)
59CLUJLiceul Teologic Baptist „Emanuel” Cluj-NapocaCLUJ-NAPOCAMUNICIPIUL CLUJ-NAPOCAUUIStat10Necesită aviz cult conform art.24, alin. (3)
60CLUJLiceul Teologic Reformat Cluj-NapocaCLUJ-NAPOCAMUNICIPIUL CLUJ-NAPOCAUUIStat111 post de director și 1 post de director adj. este pentru secția maghiară (Necesită documente justificative conform art. 3, alin. (7))și  Necesită aviz cult conform art.24, alin. (3)
61CLUJLiceul Teoretic „Apaczai Csere Janos” Cluj-NapocaCLUJ-NAPOCAMUNICIPIUL CLUJ-NAPOCAUUIStat111 post de director și 1 post de director adj. este pentru secția maghiară (Necesită documente justificative conform art. 3, alin. (7))
62CLUJLiceul Teoretic „Avram Iancu” Cluj-NapocaCLUJ-NAPOCAMUNICIPIUL CLUJ-NAPOCAUUIStat12 
63CLUJLiceul Teoretic „Bathory Istvan” Cluj-NapocaCLUJ-NAPOCAMUNICIPIUL CLUJ-NAPOCAUUIStat111 post de director și 1 post de director adj. este pentru secția maghiară (Necesită documente justificative conform art. 3, alin. (7))
64CLUJLiceul Teoretic „Brassai Samuel” Cluj-NapocaCLUJ-NAPOCAMUNICIPIUL CLUJ-NAPOCAUUIStat101 post de director este pentru secția maghiară (Necesită documente justificative conform art. 3, alin. (7))
65CLUJLiceul Teoretic „Eugen Pora” Cluj-NapocaCLUJ-NAPOCAMUNICIPIUL CLUJ-NAPOCAUUIStat11 
66CLUJLiceul Teoretic „Lucian Blaga” Cluj-NapocaCLUJ-NAPOCAMUNICIPIUL CLUJ-NAPOCAUUIStat11 
67CLUJLiceul Teoretic „Mihai Eminescu” Cluj-NapocaCLUJ-NAPOCAMUNICIPIUL CLUJ-NAPOCAUUIStat11 
68CLUJLiceul Teoretic „Nicolae Bălcescu” Cluj-NapocaCLUJ-NAPOCAMUNICIPIUL CLUJ-NAPOCAUUIStat12 
69CLUJLiceul Teoretic „Onisifor Ghibu” Cluj-NapocaCLUJ-NAPOCAMUNICIPIUL CLUJ-NAPOCAUUIStat121 post de director adj. este pentru secția maghiară (Necesită documente justificative conform art. 3, alin. (7))
70CLUJLiceul Teoretic „Victor Babeș” Cluj-NapocaCLUJ-NAPOCAMUNICIPIUL CLUJ-NAPOCAUUIStat10 
71CLUJLiceul Unitarian „Janos Zsigmond” Cluj-NapocaCLUJ-NAPOCAMUNICIPIUL CLUJ-NAPOCAUUIStat111 post de director și 1 post de director adj. este pentru secția maghiară (Necesită documente justificative conform art. 3, alin. (7))și Necesită aviz cult conform art.24, alin. (3)
72CLUJLiceul Waldorf Cluj-NapocaCLUJ-NAPOCAMUNICIPIUL CLUJ-NAPOCAUUIStat111 post de director adj. este pentru secția maghiară (Necesită documente justificative conform art. 3, alin. (7))
73CLUJPalatul Copiilor ClujCLUJ-NAPOCAMUNICIPIUL CLUJ-NAPOCAUUIStat11 
74CLUJȘcoala Gimnazială „Alexandru Vaida Voevod” Cluj-NapocaCLUJ-NAPOCAMUNICIPIUL CLUJ-NAPOCAUUIStat11 
75CLUJȘcoala Gimnazială „Constantin Brâncuși” Cluj-NapocaCLUJ-NAPOCAMUNICIPIUL CLUJ-NAPOCAUUIStat11 
76CLUJȘcoala Gimnazială „Emil Isac” Cluj-NapocaCLUJ-NAPOCAMUNICIPIUL CLUJ-NAPOCAUUIStat10 
77CLUJȘcoala Gimnazială „Horea” Cluj-NapocaCLUJ-NAPOCAMUNICIPIUL CLUJ-NAPOCAUUIStat11 
78CLUJȘcoala Gimnazială „Ioan Bob” Cluj-NapocaCLUJ-NAPOCAMUNICIPIUL CLUJ-NAPOCAUUIStat11 
79CLUJȘcoala Gimnazială „Ion Agârbiceanu” Cluj-NapocaCLUJ-NAPOCAMUNICIPIUL CLUJ-NAPOCAUUIStat12 
80CLUJȘcoala Gimnazială „Ion Creangă” Cluj-NapocaCLUJ-NAPOCAMUNICIPIUL CLUJ-NAPOCAUUIStat11 
81CLUJȘcoala Gimnazială „Iuliu Hațieganu” Cluj-NapocaCLUJ-NAPOCAMUNICIPIUL CLUJ-NAPOCAUUIStat11 
82CLUJȘcoala Gimnazială „Liviu Rebreanu” Cluj-NapocaCLUJ-NAPOCAMUNICIPIUL CLUJ-NAPOCAUUIStat11 
83CLUJȘcoala Gimnazială „Nicolae Iorga” Cluj-NapocaCLUJ-NAPOCAMUNICIPIUL CLUJ-NAPOCAUUIStat10 
84CLUJȘcoala Gimnazială „Nicolae Titulescu” Cluj-NapocaCLUJ-NAPOCAMUNICIPIUL CLUJ-NAPOCAUUIStat111 post de director adj. este pentru secția maghiară (Necesită documente justificative conform art. 3, alin. (7))
85CLUJȘcoala Gimnazială „Octavian Goga” Cluj-NapocaCLUJ-NAPOCAMUNICIPIUL CLUJ-NAPOCAUUIStat111 post de director adj. este pentru secția maghiară (Necesită documente justificative conform art. 3, alin. (7))
86CLUJȘcoala Gimnazială „Traian Dârjan” Cluj-NapocaCLUJ-NAPOCAMUNICIPIUL CLUJ-NAPOCAUUIStat10 
87CLUJȘcoala Gimnazială De Muzică „Augustin Bena” Cluj-NapocaCLUJ-NAPOCAMUNICIPIUL CLUJ-NAPOCAUUIStat10 
88CLUJȘcoala Gimnazială Specială Centru De Resurse Și Documentare Privind Educația Inclusivă/Integrată CjCLUJ-NAPOCAMUNICIPIUL CLUJ-NAPOCAUUIStat11 
89CLUJȘcoala Gimnazială Specială Pentru Deficienți De Auz „Kozmutza Flora” Cluj-NapocaCLUJ-NAPOCAMUNICIPIUL CLUJ-NAPOCAUUIStat111 post de director și 1 post de director adj. este pentru secția maghiară (Necesită documente justificative conform art. 3, alin. (7))
90CLUJȘcoala Profesională Specială „Samus” Cluj – NapocaCLUJ-NAPOCAMUNICIPIUL CLUJ-NAPOCAUUIStat12 
91CLUJColegiul Ortodox Mitropolitul „Nicolae Colan”Cluj-NapocaCLUJ-NAPOCAMUNICIPIUL CLUJ-NAPOCAUUIStat11Necesită aviz cult conform art.24, alin. (3)
92CLUJColegiul Național „Andrei Mureșanu” DejDEJMUNICIPIUL DEJUUIStat11 
93CLUJGrădinița Cu Program Prelungit „Arlechino” DejDEJMUNICIPIUL DEJUUIStat10 
94CLUJGrădinița Cu Program Prelungit „Junior” DejDEJMUNICIPIUL DEJUUIStat10 
95CLUJGrădinița Cu Program Prelungit „Lumea Piticilor” DejDEJMUNICIPIUL DEJUUIStat10 
96CLUJGrădinița Cu Program Prelungit „Paradisul Piticilor” DejDEJMUNICIPIUL DEJUUIStat10 
97CLUJGrădinița Cu Program Prelungit „Piticot” DejDEJMUNICIPIUL DEJUUIStat10 
98CLUJLiceul Tehnologic „Constantin Brâncuși” DejDEJMUNICIPIUL DEJUUIStat10 
99CLUJLiceul Tehnologic „Someș” DejDEJMUNICIPIUL DEJUUIStat10 
100CLUJLiceul Tehnologic Special DejDEJMUNICIPIUL DEJUUIStat11 
101CLUJLiceul Teoretic „Alexandru Papiu Ilarian” DejDEJMUNICIPIUL DEJUUIStat11 
102CLUJȘcoala Gimnazială „Avram Iancu” DejDEJMUNICIPIUL DEJUUIStat11 
103CLUJȘcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” DejDEJMUNICIPIUL DEJUUIStat11 
104CLUJȘcoala Gimnazială Nr. 1 DejDEJMUNICIPIUL DEJUUIStat111 post de director adj. este pentru secția maghiară (Necesită documente justificative conform art. 3, alin. (7))
105CLUJGrădinița Cu Program Prelungit „Arici Pogonici” GherlaGHERLAMUNICIPIUL GHERLAUUIStat10 
106CLUJGrădinița Cu Program Prelungit „Căsuța Fermecată” GherlaGHERLAMUNICIPIUL GHERLAUUIStat10 
107CLUJGrădinița Cu Program Prelungit „Veseliei” GherlaGHERLAMUNICIPIUL GHERLAUUIStat10 
108CLUJLiceul Tehnologic GherlaGHERLAMUNICIPIUL GHERLAUUIStat10 
109CLUJLiceul Teoretic „Ana Ipătescu” GherlaGHERLAMUNICIPIUL GHERLAUUIStat11 
110CLUJLiceul Teoretic „Kemény Zsigmond” GherlaGHERLAMUNICIPIUL GHERLAUUIStat101 post de director este pentru secția maghiară (Necesită documente justificative conform art. 3, alin. (7))
111CLUJLiceul Teoretic „Petru Maior” GherlaGHERLAMUNICIPIUL GHERLAUUIStat11 
112CLUJȘcoala Gimnazială Nr. 1 GherlaGHERLAMUNICIPIUL GHERLAUUIStat11 
113CLUJGrădinița Cu Program Prelungit „Prichindeii Veseli” HuedinHUEDINORAŞ HUEDINUUIStat10 
114CLUJLiceul Tehnologic „Vlădeasa” HuedinHUEDINORAŞ HUEDINUUIStat121 post de director adj. este pentru secția maghiară (Necesită documente justificative conform art. 3, alin. (7))
115CLUJLiceul Teoretic „Octavian Goga” HuedinHUEDINORAŞ HUEDINUUIStat111 post de director adj. este pentru secția maghiară (Necesită documente justificative conform art. 3, alin. (7))
116CLUJȘcoala Gimnazială Specială HuedinHUEDINORAŞ HUEDINUUIStat10 
117CLUJColegiul „Emil Negruțiu” TurdaTURDAMUNICIPIUL TURDAUUIStat11 
118CLUJColegiul Național „Mihai Viteazul” TurdaTURDAMUNICIPIUL TURDAUUIStat11 
119CLUJColegiul Tehnic TurdaTURDAMUNICIPIUL TURDAUUIStat11 
120CLUJGrădinița Cu Program Prelungit „Căsuța Piticilor” TurdaTURDAMUNICIPIUL TURDAUUIStat10 
121CLUJGrădinița Cu Program Prelungit „Dr. Ion Rațiu” TurdaTURDAMUNICIPIUL TURDAUUIStat10 
122CLUJGrădinița Cu Program Prelungit „Poiana Cu Castani” TurdaTURDAMUNICIPIUL TURDAUUIStat10 
123CLUJGrădinița Cu Program Prelungit „Prichindelul Isteț” TurdaTURDAMUNICIPIUL TURDAUUIStat10 
124CLUJGrădinița Cu Program Prelungit „Sfânta Maria” TurdaTURDAMUNICIPIUL TURDAUUIStat10 
125CLUJLiceul Teoretic „Josika Miklos” TurdaTURDAMUNICIPIUL TURDAUUIStat101 post de director este pentru secția maghiară (Necesită documente justificative conform art. 3, alin. (7))
126CLUJLiceul Teoretic „Liviu Rebreanu” TurdaTURDAMUNICIPIUL TURDAUUIStat10 
127CLUJȘcoala Gimnazială „Andrei Șaguna” TurdaTURDAMUNICIPIUL TURDAUUIStat10 
128CLUJȘcoala Gimnazială „Avram Iancu” TurdaTURDAMUNICIPIUL TURDAUUIStat11 
129CLUJȘcoala Gimnazială „Horea Cloșca Și Crișan” TurdaTURDAMUNICIPIUL TURDAUUIStat11 
130CLUJȘcoala Gimnazială „Ioan Opriș” TurdaTURDAMUNICIPIUL TURDAUUIStat11 
131CLUJȘcoala Gimnazială „Teodor Murășanu” TurdaTURDAMUNICIPIUL TURDAUUIStat11 
132CLUJȘcoala Profesională Poiana TurdaTURDAMUNICIPIUL TURDAUUIStat10 
133CLUJȘcoala Gimnazială Aghireșu – Fabrici, Com. AghireșuAGHIREŞU-FABRICIAGHIREŞURUIStat10 
134CLUJȘcoala Primară Aiton, Com. AitonAITONAITONRUIStat10 
135CLUJȘcoala Gimnazială Aluniș, Com. AlunișALUNIŞALUNIŞRUIStat10 
136CLUJȘcoala Gimnazială „Ștefan Pascu” ApahidaAPAHIDAAPAHIDARUIStat11 
137CLUJȘcoala Gimnazială Așchileu Mare, Com. AșchileuĂŞCHILEU MAREAŞCHILEURUIStat10 
138CLUJȘcoala Gimnazială „Constantin Brâncoveanu” Baciu, Com. BaciuBACIUBACIURUIStat11 
139CLUJȘcoala Gimnazială Specială „Transilvania” Baciu, Com. BaciuBACIUBACIURUIStat10 
140CLUJȘcoala Gimnazială „Mircea Luca” Băișoara, Com. BăișoaraBĂIŞOARABĂIŞOARARUIStat10 
141CLUJȘcoala Gimnazială „Avram Iancu” Beliș, Com. BelișBELIŞBELIŞRUIStat10 
142CLUJȘcoala Gimnazială „Alexandru Vaida Voevod” Bobâlna, Com. BobâlnaBOBÂLNABOBÂLNARUIStat10 
143CLUJȘcoala Gimnazială Bonțida, Com. BonțidaBONŢIDABONŢIDARUIStat10 
144CLUJȘcoala Gimnazială Borșa, Com. BorșaBORŞABORŞARUIStat10 
145CLUJȘcoala Gimnazială Buza, Com. BuzaBUZABUZARUIStat10 
146CLUJȘcoala Gimnazială Căianu, Com. CăianuCĂIANUCĂIANURUIStat10 
147CLUJȘcoala Gimnazială Călărași, Com. CălărașiCĂLĂRAŞICĂLĂRAŞIRUIStat10 
148CLUJȘcoala Gimnazială Călățele, Com. CălățeleCĂLĂŢELECĂLĂŢELERUIStat10 
149CLUJȘcoala Gimnazială Cămărașu, Com. CămărașuCĂMĂRAŞUCĂMĂRAŞURUIStat10 
150CLUJȘcoala Gimnazială Căpușu Mare, Com. Căpușu MareCĂPUŞU MARECĂPUŞU MARERUIStat10 
151CLUJȘcoala Gimnazială Cășeiu, Com. CășeiuCĂŞEIUCĂŞEIURUIStat10 
152CLUJȘcoala Gimnazială Câțcău, Com. CâțcăuCÂŢCĂUCÂŢCĂURUIStat10 
153CLUJȘcoala Gimnazială Cătina, Com. CătinaCĂTINACĂTINARUIStat10 
154CLUJȘcoala Gimnazială Ceanu Mare, Com. Ceanu MareCEANU MARECEANU MARERUIStat10 
155CLUJȘcoala Gimnazială Chinteni, Com. ChinteniCHINTENICHINTENIRUIStat10 
156CLUJȘcoala Gimnazială Chiuiești, Com. ChiuieștiCHIUIEŞTICHIUIEŞTIRUIStat10 
157CLUJȘcoala Gimnazială „Octavian Goga” Ciucea, Com. CiuceaCIUCEACIUCEARUIStat10 
158CLUJȘcoala Gimnazială Ciurila, Com. CiurilaCIURILACIURILARUIStat10 
159CLUJȘcoala Gimnazială Cojocna, Com. CojocnaCOJOCNACOJOCNARUIStat10 
160CLUJȘcoala Gimnazială „Simion Balint” Copăceni, Com. SănduleștiCOPĂCENISĂNDULEŞTIRUIStat10 
161CLUJȘcoala Gimnazială „Lia Manoliu” Cornești, Com. CorneștiCORNEŞTICORNEŞTIRUIStat10 
162CLUJȘcoala Gimnazială Cutca, Com. SânmartinCUTCASÂNMĂRTINRUIStat10 
163CLUJȘcoala Gimnazială Cuzdrioara, Com. CuzdrioaraCUZDRIOARACUZDRIOARARUIStat10 
164CLUJȘcoala Gimnazială „Gelu Românul” Dăbâca, Com. DăbâcaDĂBÂCADĂBÂCARUIStat10 
165CLUJȘcoala Gimnazială „Ștefan Micle” Feleacu, Com. FeleacuFELEACUFELEACURUIStat10 
166CLUJȘcoala Primară Fizeșu Gherlii, Com. Fizeșu GherliiFIZEŞU GHERLIIFIZEŞU GHERLIIRUIStat10 
167CLUJGrădinița Cu Program Prelungit Florești, Com. FloreștiFLOREŞTIFLOREŞTIRUIStat10 
168CLUJLiceul Teoretic „Dumitru Tăuțan” FloreștiFLOREŞTIFLOREŞTIRUIStat11 
169CLUJȘcoala Gimnazială „Gheorghe Șincai” Florești, Com. FloreștiFLOREŞTIFLOREŞTIRUIStat11 
170CLUJȘcoala Gimnazială Frata, Com. FrataFRATAFRATARUIStat10 
171CLUJȘcoala Gimnazială Gârbău, Com. GârbăuGÂRBĂUGÂRBĂURUIStat10 
172CLUJȘcoala Gimnazială Geaca, Com. GeacaGEACAGEACARUIStat10 
173CLUJLiceul Teoretic „Gelu Voievod” GilăuGILĂUGILĂURUIStat11 
174CLUJȘcoala Gimnazială Hășdate – Finișel, Com. SăvădislaHĂŞDATESĂVĂDISLARUIStat10 
175CLUJȘcoala Gimnazială Iara, Com. IaraIARAIARARUIStat10 
176CLUJȘcoala Gimnazială Iclod, Com. IclodICLODICLODRUIStat10 
177CLUJȘcoala Gimnazială „Kos Karoly” Izvoru Crișului, Com. Izvoru CrișuluiIZVORU CRIŞULUIIZVORU CRIŞULUIRUIStat101 post de director este pentru secția maghiară (Necesită documente justificative conform art. 3, alin. (7))
178CLUJȘcoala Primară Jichișu De Jos, Com. Jichișu De JosJICHIŞU DE JOSJICHIŞU DE JOSRUIStat10 
179CLUJȘcoala Gimnazială „George Barițiu” Jucu De Sus, Com. JucuJUCU DE SUSJUCURUIStat10 
180CLUJȘcoala Gimnazială Luna, Com. LunaLUNALUNARUIStat10 
181CLUJȘcoala Gimnazială Luna De Sus, Com. FloreștiLUNA DE SUSFLOREŞTIRUIStat10 
182CLUJȘcoala Gimnazială Măguri Răcătău, Com. Măguri RăcătăuMĂGURI-RĂCĂTĂUMĂGURI-RĂCĂTĂURUIStat10 
183CLUJȘcoala Gimnazială Mănăstireni, Com. MănăstireniMĂNĂSTIRENIMĂNĂSTIRENIRUIStat10 
184CLUJȘcoala Gimnazială „Pelaghia Roșu” Mărișel, Com. MărișelMĂRIŞELMĂRIŞELRUIStat10 
185CLUJȘcoala Gimnazială „Tamas Gyula” Mera, Com. BaciuMERABACIURUIStat101 post de director este pentru secția maghiară (Necesită documente justificative conform art. 3, alin. (7))
186CLUJȘcoala Gimnazială „Mihai Vodă” Mihai Viteazu, Com. Mihai ViteazuMIHAI VITEAZUMIHAI VITEAZURUIStat111 post de director adj. este pentru secția maghiară (Necesită documente justificative conform art. 3, alin. (7))
187CLUJȘcoala Gimnazială Mintiu Gherlii, Com. Mintiu GherliiMINTIU GHERLIIMINTIU GHERLIIRUIStat10 
188CLUJȘcoala Gimnazială „Liviu Dan” Mociu, Com. MociuMOCIUMOCIURUIStat10 
189CLUJȘcoala Gimnazială Moldovenești, Com. MoldoveneștiMOLDOVENEŞTIMOLDOVENEŞTIRUIStat101 post de director este pentru secția maghiară (Necesită documente justificative conform art. 3, alin. (7))
190CLUJȘcoala Gimnazială Negreni, Com. NegreniNEGRENINEGRENIRUIStat10 
191CLUJȘcoala Gimnazială Nireș, Com. MicaNIREŞMICARUIStat10 
192CLUJȘcoala Gimnazială Palatca, Com. PalatcaPĂLATCAPĂLATCARUIStat10 
193CLUJȘcoala Gimnazială „Iuliu Hațieganu” Panticeu, Com. PanticeuPANTICEUPANTICEURUIStat10 
194CLUJȘcoala Gimnazială „Ioan Bujor” Petreștii De Jos, Com. Petreștii De JosPETREŞTII DE JOSPETREŞTII DE JOSRUIStat10 
195CLUJȘcoala Gimnazială Ploscoș, Com. PloscoșPLOSCOŞPLOSCOŞRUIStat10 
196CLUJȘcoala Gimnazială Poieni, Com. PoieniPOIENIPOIENIRUIStat10 
197CLUJȘcoala Gimnazială Răchițele, Com. MărgăuRĂCHIŢELEMĂRGĂURUIStat10 
198CLUJȘcoala Gimnazială Râșca, Com. RâșcaRÂŞCARIŞCARUIStat10 
199CLUJȘcoala Profesională Răscruci, Com. BonțidaRĂSCRUCIBONŢIDARUIStat10 
200CLUJȘcoala Primară Recea Cristur, Com. Recea CristurRECEA-CRISTURRECEA-CRISTURRUIStat10 
201CLUJȘcoala Gimnazială Săcuieu, Com. SăcuieuSĂCUIEUSĂCUIEURUIStat10 
202CLUJȘcoala Gimnazială „Ady Endre” Sâncraiu, Com. SâncraiuSÂNCRAIUSÂNCRAIURUIStat101 post de director este pentru secția maghiară (Necesită documente justificative conform art. 3, alin. (7))
203CLUJȘcoala Gimnazială „Ioan Alexandru” Sânpaul, Com. SânpaulSÂNPAULSÂNPAULRUIStat10 
204CLUJȘcoala Gimnazială „Borbely Jozsef” Săvădisla, Com. SăvădislaSĂVĂDISLASĂVĂDISLARUIStat101 post de director este pentru secția maghiară (Necesită documente justificative conform art. 3, alin. (7))
205CLUJȘcoala Gimnazială Sic, Com. SicSICSICRUIStat101 post de director este pentru secția maghiară (Necesită documente justificative conform art. 3, alin. (7))
206CLUJȘcoala Gimnazială Suatu, Com. SuatuSUATUSUATURUIStat10 
207CLUJȘcoala Gimnazială Țaga, Com. ȚagaŢAGAŢAGARUIStat10 
208CLUJȘcoala Gimnazială „Pavel Dan” Tritenii De Jos, Com. Tritenii De JosTRITENII DE JOSTRITENII DE JOSRUIStat10 
209CLUJȘcoala Gimnazială Tureni, Com. TureniTURENITURENIRUIStat10 
210CLUJȘcoala Gimnazială Unguraș, Com. UngurașUNGURAŞUNGURAŞRUIStat101 post de director este pentru secția maghiară (Necesită documente justificative conform art. 3, alin. (7))
211CLUJȘcoala Gimnazială Vad, Com. VadVADVADRUIStat10 
212CLUJȘcoala Gimnazială Valea Ierii, Com. Valea IeriiVALEA IERIIVALEA IERIIRUIStat10 
213CLUJȘcoala Gimnazială Viișoara, Com. ViișoaraVIIŞOARAVIIŞOARARUIStat111 post de director adj. este pentru secția maghiară (Necesită documente justificative conform art. 3, alin. (7))
214CLUJȘcoala Gimnazială „Alexandru Bohațiel” Vultureni, Com. VultureniVULTURENIVULTURENIRUIStat10 
Citește și
SPUNE CE CREZI

Adresa de email nu va fi publicata