Take a fresh look at your lifestyle.

Norme metodologice de aplicare a Legii privind Statutul rezerviștilor voluntari

0

Ministerul Apărării Naționale a publicat pe site, conform prevederilor Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, proiectul de Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în Ministerul Apărării Naționale a prevederilor Legii nr.270/2015 privind Statutul rezerviștilor voluntari.

Structurile din M.Ap.N. implicate în procesul de elaborare a proiectului de ordin au urmărit corelarea prevederilor actelor normative specifice în vigoare privind asigurarea capacității de luptă a Armatei României, optimizarea timpului ?i a costurilor aferente procesului de recrutare și de selecție a candidaților și crearea condițiilor pentru realizarea unui nivel de pregătire cât mai apropiat de cel al personalului militar în activitate.

Pentru anul 2017, sunt propuse pentru încadrare aproximativ 2.800 de posturi de ofițeri, maiștri militari/subofițeri și gradați/soldați. Criteriile de recrutare vor conține bareme medicale, psihologice și de pregătire fizică, iar diferențierea pe categorii de personal, arme și specialități militare se va face în funcție de nivelul studiilor absolvite.

Responsabilitatea recrutării candidaților va fi a centrelor militare, iar selecția se va face la sediile structurilor militare beneficiare de către o comisie stabilită la nivel de județ/sector și constă în parcurgerea unor probe psihologice și fizice. Candidații declarați ‘Admis’ în urma parcurgerii probelor de selecție efectuează examinarea medicală în unitățile din rețeaua sanitară a Ministerului Apărării Naționale.

Raporturile de serviciu între rezerviștii voluntari și instituția militară se stabilesc pe bază de contract, care se încheie între cel în cauză și comandantul/șeful structurii militare în care urmează să-și desfășoare activitatea, în calitate de reprezentant al M.Ap.N.

În modelul de contract pentru îndeplinirea serviciului militar în calitate de rezervist voluntar, prezentat în Anexa nr. 1 a nornelor, sunt detaliate toate drepturile celor care optează pentru îndeplinirea serviciului militar în această formă.

Citește și

SPUNE CE CREZI

Adresa de email nu va fi publicata