Take a fresh look at your lifestyle.

Patriarhia Română, mesaj la început de an școlar

0

Consfătuirea din anul acesta, 2019, cu profesorii de Religie din Arhiepiscopia Bucureștilor, intitulată: „Consfătuire la început de an școlar privind predarea Religiei”, dorește să evidențieze necesitatea intensificării cooperării factorilor responsabili în transmiterea valorilor educaționale creștine de ordin spiritual, moral și cultural în societatea de azi.

„În contextul actual, marcat de fenomenul secularizării, care generează o criză a valorilor în învăţământul românesc, la nivelul disciplinei Religie este necesară asumarea si aprofundarea legăturii dintre pregătirea teologică didactică, pe de o parte, si constiinţa eclesială a profesorilor de Religie, pe de altă parte.

Este de dorit o crestere permanentă a exigenţelor didactice, însă excelenţa în educaţia religioasă nu trebuie să se epuizeze în cunoasterea informaţională, ci trebuie să acorde importanţă cel puţin egală si formării spirituale si practice a elevilor.

Pregătirea temeinică didactică si teologică a profesorilor de Religie nu trebuie să diminueze constiinţa lor misionară de a forma buni crestini. Fiecare profesor de Religie este chemat, înainte de toate, să fie mărturisitor al iubirii milostive a lui Hristos pentru copii si tineri, dar si pentru toţi oamenii. În acest sens, disciplina Religie este chemată să cultive lumina si bunătatea din sufletul elevilor, prin legătura lor spirituală cu Hristos si cu sfinţii Lui.

Astfel, predarea religiei ortodoxe ca stiinţă a mântuirii si a vieţii vesnice, adică a comuniunii omului cu Dumnezeu, devine o lumină permanentă a vieţii elevului si o bucurie a comunităţii eclesiale si sociale. Vorbind despre lumina sau sensul vieţii, Părintele Dumitru Stăniloae spune: „În fiecare om este o lumină. Dar ea nu se actualizează decât în comuniune, în iubire. Suntem lumină unii pentru alţii. Fiecare se umple de lumina celuilalt” .

Ca si odinioară, în vechea lume a satului românesc, Biserica, alături de Familie si de Şcoală, trebuie să fie activă si creatoare în educaţia copiilor si a tinerilor, mai ales în cazul celor locuiesc în mediul rural, un spaţiu în care accesul la educaţie este limitat si îngreunat din cauza izolării satelor si insuficienţei dotărilor practice a elevilor. Astăzi, atât în mediul rural, cât si în mediul urban, Familia, Biserica si Şcoala sunt chemate să ofere copiilor si tinerilor ajutorul spiritual si material necesar dezvoltării lor atât în plan personal, cât si comunitar, să cultive iubirea sinceră faţă de părinţi, de profesori, de colegi, dar si ajutorarea celor aflaţi în situaţii dificile.
În acest efort comun de aprofundare a actului educaţional, profesorul de Religie trebuie să transmită cunostinţe religioase, dar si să cultive comuniunea în sufletele elevilor, adică bucuria, pacea interioară, speranţa si dorinţa de-a ajuta pe alţii. Într-o lume confuză si dezorientată, tinerii caută, în Familie, în Biserică si în Şcoală, persoane care să-i ajute să discearnă între provocările actuale si perspectivele de viitor, între tentaţii efemere si valori permanente, între moda zilei si modul de a cultiva identitatea si demnitatea proprie.

În acest context social, valorile educaţionale oferite de Biserică, prin educaţia religioasă din scolile publice, trebuie susţinute si promovate de toate unităţile bisericesti, cu prioritate de parohii si de birourile de cateheză parohială, întrucât aceste valori ajută pe tineri să se formeze spiritual, să cultive iubirea faţă de Dumnezeu si iubirea faţă de semeni, ca lumină permanentă pentru viaţă în momente bune si în momente dificile.

În ceea ce-i priveste pe clericii slujitori ai Sfintelor Altare, acestia sunt în permanenţă îndemnaţi să sprijine activitatea educaţională a copiilor si tinerilor din parohiile lor, inclusiv prin asigurarea fondurilor necesare pentru acoperirea costurilor materialelor didactice pentru copiii proveniţi din familii sărace. De aceea, în Arhiepiscopia Bucurestilor, există de câţiva ani o frumoasă tradiţie ca, la început de an scolar, parohiile să ajute cu rechizite si uniforme scolare, manuale, articole de îmbrăcăminte si încălţăminte, elevii din familiile sărace sau defavorizate, în baza parteneriatului dintre scoală si parohie, încheiat cu unităţile de învăţământ. În această privinţă, profesoarele si profesorii de Religie trebuie să ofere preoţilor detalii referitoare la cazurile elevilor proveniţi din familii defavorizate care studiază în unităţile scolare în care vă desfăsuraţi activitatea.

Totodată, prezenţa preoţilor în unităţile de învăţământ, prilejuită de festivităţile de deschidere si închidere a anului scolar, dar si cu alte ocazii cultural-misionare si social-filantropice, trebuie privită ca un drept fundamental la mărturisirea liberă si asumată a credinţei proprii, neîntreruptă decât în timpul prigoanei comuniste. În acelasi timp, în contextul recentelor acţiuni potrivnice neo-marxiste si secular-umaniste, rugăciunea de binecuvântare a noului an scolar trebuie atent organizată, cu implicarea profesorilor de Religie, pe baza acordurilor de parteneriat dintre parohii si scoli, aprobate de Consiliile de administraţie ale scolilor, în conlucrare cu comitetele de părinţi si cu Asociaţia Părinţi pentru Ora de Religie.

Parohiile implementează astăzi proiecte educaţionale si catehetice multiple ca, de pildă: Hristos împărtăsit copiilor, Alege scoala! (proiect ajuns acum în etapele IV, V si VI), Calea mântuirii, Cateheze pentru viaţă, Tabere si excursii de tineret etc. Rezultatele sunt îmbucurătoare, dar nevoile prezente si viitoare sunt crescânde. În plus, revigorarea catehezei parohiale si intensificarea misiunii profesorului de Religie sunt necesare pentru a reda copiilor imaginea frumoasă a Şcolii românesti si pentru a reda profesorilor prestigiul si demnitatea socială a profesiei de pedagog, iar părinţilor încrederea că nu există investiţie mai mare pentru viitorul copiilor decât educaţia sănătoasă, ancorată în valorile credinţei, cultivate si transmise în Familie, Şcoală si Biserică.

În concluzie, cu prilejul începutului anului scolar 2019-2020, ne rugăm Mântuitorului nostru Iisus Hristos, „Învăţătorul si Domnul” (Ioan 13, 13), să lumineze si să umple de pace si bucurie sufletele copiilor si tinerilor, precum si ale părinţilor, învăţătorilor si profesorilor care îi ajută pe elevi să fie o binecuvântare pentru poporul român, pentru prezentul si viitorul României!”, se arată într-un comunicat de presă al Patriarhiei Române, ce îl are drept semnatar pe Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

loading...
Citește și

SPUNE CE CREZI

Adresa de email nu va fi publicata