Take a fresh look at your lifestyle.

Peste 85 de milioane de lei, alocați pentru investiții în localitățile din județul Cluj. Iată Lista!

0

drum-in-lucruInstituţia Prefectului – judeţul Cluj informează cu privire la finalizarea semnării contractelor de către reprezentanţii unităţilor administrativ teritoriale din judeţ cuprinse în anexa la Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 842/2015 privind aprobarea listei obiectivelor de investiţii şi sumele alocate acestora pentru finanţarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală, pentru anul 2015.

Suma totală alocată pentru investiţiile din localităţile judeţului Cluj se ridică la valoarea de 85.651.707 lei pentru un număr de 87 obiective de investiţii (prezentate în anexă – jos).

Cu această sumă de bani vor fi finalizate unele investiţii la drumurile judeţene, vor fi refăcute o serie de poduri, se vor demara lucrări noi de alimentare cu apă, canalizare menajeră şi staţii de epurare.

* * *

Programul Naţional de Dezvoltare Locală, coordonat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, stabileşte cadrul legal pentru implementarea unor proiecte de importanţă naţională, care susţin dezvoltarea regională prin realizarea unor lucrări de infrastructură rutieră, tehnico-edilitară şi socio-educativă.

Obiectivele de investiţii care pot fi finanţate în cadrul programului trebuie să vizeze lucrări de realizare / extindere / reabilitare / modernizare, respectiv dotare, pentru unul dintre următoarele domenii specifice:

 • sisteme de alimentare cu apă şi staţii de tratare a apei;
 • sisteme de canalizare şi staţii de epurare a apelor uzate;
 • unităţi de învăţământ preuniversitar, respectiv: grădiniţe, şcoli generale primare şi gimnaziale, licee, grupuri şcolare, colegii naţionale, şcoli profesionale, şcoli postliceale, unităţi de învăţământ special de stat;
 • unităţi sanitare;
 • drumuri publice clasificate şi încadrate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, ca drumuri judeţene, drumuri de interes local, drumuri comunale şi/sau drumuri publice din interiorul localităţilor;
 • poduri, podeţe sau punţi pietonale;
 • obiective culturale de interes local, respectiv biblioteci, muzee, centre culturale multifuncţionale, teatre;
 • platforme de gunoi;
 • pieţe publice, comerciale, târguri, oboare;
 • modernizarea bazelor sportive;
 • sediile instituţiilor publice ale autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi a instituţiilor publice din subordinea acestora;
 • infrastructura turistică dezvoltată de autorităţile publice locale ca instrument de punere în valoare a potenţialului turistic local, pentru obiectivele de investiţii aflate în proprietatea publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale sau în administrarea acestora. (sursa: http://www.mdrap.ro)
JUDEŢUL CLUJ
Nr. crt. Denumirea unității administrativ-teritoriale Denumirea obiectivului de investiții Total credit de angajament  2015 Total credit bugetar 2015 Estimat credit bugetar 2016 Estimat credit bugetar 2017
TOTAL     85.651.707,94 48.551.707,94 26.500.000,00 10.600.000,00
1 Aiton Reabilitare drum comunal în comuna Aiton, judeţul Cluj 828.605,00 496.345,00 230.598,00 101.662,00
2 Apahida Modernizare infrastructură rutieră în Comuna Apahida 301.713,64 301.713,64 0,00 0,00
3 Baciu Alimentare cu apă în localitățile Mera, Rădaia și Suceagu comuna Baciu 279.776,00 279.776,00 0,00 0,00
4 Beliș Modernizare DC121 km 0+000-3+800, comuna Beliș 1.175.326,00 1.009.267,00 166.059,00 0,00
5 Bobâlna Reabilitare pod peste valea Olpret pe drumul de exploatare Valea lui Indrei, comuna Bobâlna , județul Cluj 357.089,32 357.089,32 0,00 0,00
6 Bobâlna Reabilitare pod peste valea Olpret pe drumul de exploatare Gura Lazii, comuna Bobâlna , județul Cluj 391.453,00 391.453,00 0,00 0,00
7 Borșa Alimentare cu apă în localitățile Borșa și Borșa Cătun, comuna Borșa 1.209.736,00 698.034,00 355.134,00 156.568,00
8 Căpuşu Mare Reţea canalizare menajeră în satul Agârbiciu, comuna Căpușu Mare 80.942,00 0,00 80.942,00 0,00
9 Cătina Extinderea reţelei de apă plus branşamente în localităţile Cătina şi Valea Caldă, comuna Cătina 22.355,00 22.355,00 0,00 0,00
10 Câmpia-Turzii Reparare pod peste râul Arieș amplasat pe DC Cîmpia Turzii-Ploșcoș km 1+297,54, municipiul Câmpia Turzii 294.718,00 82.234,00 212.484,00 0,00
11 Ceanu Mare Alimentare cu apă, sat Iacobeni, comuna Ceanu Mare, județul Cluj 1.232.939,80 1.086.219,80 146.720,00 0,00
12 Chinteni Refacere după inundaţii pod peste Valea Chinteni, Comuna Chinteni 142.336,00 142.336,00 0,00 0,00
13 Chinteni Modernizare drum vicinal Chinteni-Măcicaşu, comuna Chinteni 905.236,00 252.584,00 452.957,00 199.695,00
14 Chinteni Modernizare   DC 147 Feiurdeni – 6.5 km -pietruire, comuna Chinteni 2.968.087,00 828.172,00 1.485.154,00 654.761,00
15 Chinteni Sistem centralizat de canalizare a apelor uzate menajere, cu statie de epurare, în satul Chinteni, comuna Chinteni, județul Cluj 2.984.606,00 832.781,00 1.493.420,00 658.405,00
16 Chiuiești Lucrări de refacere și modernizare a infrastructurii rutiere afectate de inundații în anul 2010 în comuna Chiuiești 477.133,00 262.576,00 214.557,00 0,00
17 Cîţcău Modernizare  DC 1 – DN 1C-Muncel, comuna Cîțcău 251.291,00 70.117,00 181.174,00 0,00
18 Cojocna Reciclare Drum Comunal DC 80 în localitatea Cara, Comuna Cojocna, judeţul Cluj 518.087,00 518.087,00 0,00 0,00
19 Cojocna Modernizare drumuri in com.Cojocna 2.646.311,00 980.866,00 1.155.860,00 509.585,00
20 Cornești Poduri peste Valea Lujerdiu, comuna Cornești 273.300,00 273.300,00 0,00 0,00
21 Dej Modernizare străzi  în municipiul Dej 2.229.585,87 924.935,87 905.460,00 399.190,00
22 Feleacu Alimentare cu apă Feleacu-Zona Centru, comuna Feleacu, județul Cluj 2.252.516,10 1.523.479,10 505.970,00 223.067,00
23 Fizeșu Gherlii Sistem de canalizare , localitatea Fizeșu Gherlii, comuna Fizeșu Gherlii 497.758,00 138.887,00 249.065,00 109.806,00
24 Fizeșu Gherlii Canalizare menajera si statie de epurare pentru localitatile Nicula , Bonț și Săcălaia , comuna Fizeșu Gherlii judetul Cluj 3.168.204,00 1.532.887,00 1.134.951,00 500.366,00
25 Frata Extindere reţea de canalizare menajeră în localitatea Frata, comuna Frata , judeţul Cluj 2.545.577,00 1.070.768,00 1.023.554,00 451.255,00
26 Frata Alimentare cu apă a localității Berchieşu, comuna Frata 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Gârbău Asfaltare drum comunal Turea-Corneşti, Comuna Gârbău 330.186,00 308.423,00 21.763,00 0,00
28 Gârbău Înfinţare reţea de canalizare cu staţie de epurare  în loc. Gârbău, comuna Gârbău 1.230.930,00 703.948,00 365.739,00 161.243,00
29 Gherla Modernizare lot 5 străzi din municipiul Gherla 1.307.239,00 1.307.239,00 0,00 0,00
30 Huedin Reparaţie şi modernizare infrastructură strada Poştei, Prundului,
Nordului şi Cetatea Veche, oraș Huedin
134.904,00 37.642,00 97.262,00 0,00
31 Iara Întreţinere Drum pietruit prin stabilizare cu liant hidraulic şi strat de protecţie din covor asfaltic DC 103 AGRIS, comuna Iara, județul Cluj 1.149.490,00 1.149.490,00 0,00 0,00
32 Iara Modernizare DC 102 km 0+000-9+000, comuna Iara 890.079,00 248.355,00 445.372,00 196.352,00
33 Iclod Canalizarea localităților Iclod, Livada și Fundătura, comuna Iclod județul Cluj 3.764.974,00 2.817.326,00 657.691,00 289.957,00
34 Izvoru Crișului Modernizare DC135 km 0+000-5+460, comuna Izvoru Crișului 739.495,00 494.728,00 244.767,00 0,00
35 Izvoru Crişului Sistem de canalizare , sat. Izvoru Crişului, comuna Izvoru Crișului 9.972,00 9.972,00 0,00 0,00
36 Izvoru Crișului Alimentare cu apă Șaula și Nearșova, comuna Izvoru Crișului 77.570,00 21.644,00 55.926,00 0,00
37 Jichișu de Jos Modernizare infrastructură rutieră în comuna Jichișu de Jos DC 175 km 0+000-5+000 și strada în localitate Tărpiu comuna Jichișu de Jos județul Cluj 1.837.550,81 1.265.353,81 397.119,00 175.078,00
38 Jichişu de Jos Extindere canalizare menajeră în localitatea Codor, comuna Jichișu de Jos judeţul Cluj 64.754,00 0,00 64.754,00 0,00
39 Județul Cluj prin Consiliul Județean Cluj Reabilitare și modernizare DJ 103J Sâncraiu-Aluniș 1.041.173,00 290.514,00 520.976,00 229.683,00
40 Județul Cluj prin Consiliul Județean Cluj Finalizare lucrări infrastrucură judeţeană de transport DJ 172F- Gherla -Mintiu Gherlii 3.014.245,00 841.051,00 1.508.251,00 664.943,00
41 Județul Cluj prin Consiliul Județean Cluj Finalizare lucrări infrastructură județeană de transport  DJ 109B-Fundătura-Cornești 3.398.738,46 1.540.172,46 1.289.891,00 568.675,00
42 Județul Cluj prin Consiliul Județean Cluj Finalizare lucrări infrastrucură judeţeană de transport DJ 108C- Mănăstireni -Călata 4.254.301,75 1.487.529,75 1.920.209,00 846.563,00
43 Județul Cluj prin Consiliul Județean Cluj Modernizare DJ 103N Şaula limita judeţului Sălaj 1.462.994,12 1.041.912,12 292.241,00 128.841,00
44 Județul Cluj prin Consiliul Județean Cluj Finalizare lucrări infrastrucură judeţeană de transport DJ 107N- Gura Râşca-Someşu Rece 1.537.912,89 821.895,89 496.934,00 219.083,00
45 Județul Cluj prin Consiliul Județean Cluj Finalizare lucrări infrastrucură judeţeană de transport DJ 107N- Băişoara-Valea Ierii 1.583.525,89 716.902,89 601.458,00 265.165,00
46 Luna Extinderea reţelei de alimentare  cu apă a satului Luna comuna Luna județul Cluj 206.575,00 206.575,00 0,00 0,00
47 Mărgău Retea canalizare menajera localitatea Mărgău, comuna Mărgău 742.940,00 410.758,00 230.543,00 101.639,00
48 Mihai Viteazu Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă potabilă în localitatea Cheia comuna Mihai Viteazu județul Cluj 1.082.906,00 987.084,00 95.822,00 0,00
49 Mințiu Gherlii Alimentare cu apă şi canalizare  în localitățile Mințiu Gherlii, Salatiu și Petreşti, comuna Mintiu Gherlii 5.317.012,00 2.956.649,00 1.638.151,00 722.212,00
50 Mociu Modernizare DC49 Boteni-Mociu, km 0+000-0+730, comuna Mociu 105.118,00 105.118,00 0,00 0,00
51 Negreni Modernizare străzi în comuna Negreni 109.360,91 109.360,91 0,00 0,00
52 Negreni Modernizare drumuri în comuna Negreni 1718 ml 270.675,00 111.574,00 159.101,00 0,00
53 Negreni Modernizare drumuri în comuna Negreni 6342 ml 1.279.114,00 392.954,00 615.017,00 271.143,00
54 Rîșca ”Modernizare drumuri comunale și ulițe comunale” , DC 118 – 7km-Râșca-Dealu Mare-Lăpustești și ulițe comunale 24 km, comuna Rîșca 100.002,00 100.002,00 0,00 0,00
55 Rîșca Modernizare  drumuri comunale și ulițe, comuna Rîșca 232.035,00 64.744,00 167.291,00 0,00
56 Sânmartin Modernizare infrastructură rutieră din comuna Sânmartin, judeţul Cluj – asfaltare ulita sat Ceaba, reciclare si asfaltare ulite sat:Ceaba, Sanmartin, Simboieni, Cutca, Mahal, Diviciorii Mari si Diviciorii Mici 2.301.945,00 1.363.276,00 651.460,00 287.209,00
57 Sânmartin Asfaltare uliță sat Sânmartin și reciclare uliță Diviciorii Mari, județul Cluj parte din proiectul ”Modernizare infrastructură rutieră în comuna Sânmartin, județul Cluj” 1.601.938,00 446.981,00 801.569,00 353.388,00
58 Sânpaul Modernizare parte carosabilă pe DC145 km0+205-0+715 în lungime de 510 m în localitatea Berindu, comuna Sânpaul, județul Cluj 74.185,00 20.700,00 53.485,00 0,00
59 Sînpaul Reabilitare DC 143 2+350-3+186 DN 1F Șardu, comuna Sânpaul 212.609,00 59.323,00 153.286,00 0,00
60 Tritenii de Jos Canalizarea localităţior comunei  Tritenii de Jos 1.290.337,12 1.290.337,12 0,00 0,00
61 Turda Reabilitare și modernizare străzi în municipiul Turda – 12 străzi 1.564.434,00 436.517,00 782.803,00 345.114,00
62 Tureni Modernizare DC 85, comuna Tureni 1.595.048,00 1.021.839,00 397.821,00 175.388,00
63 Unguraș Modernizare DC 12 Unguraș-Darot, comuna Unguraș 313.020,00 231.535,00 81.485,00 0,00
64 Vad Asfaltare străzi în localitatea Valea Groşilor Comuna Vad 212.260,00 59.226,00 153.034,00 0,00
65 Vad Sistem de canalizare si tratare a apelor uzate in satele comunei Vad 3.211.374,00 1.139.427,00 1.437.983,00 633.964,00
66 Vultureni Reabilitare drum comunal DC150 DJ 109A-Făurei km 0+000-km2+300, comuna Vultureni 58.231,00 16.248,00 41.983,00 0,00
67 Vultureni Reabilitare drum comunal DC152 DJ Ciumafaia-Chindea km 0+000-km3+400, comuna Vultureni 64.754,00 0,00 64.754,00 0,00
68 Aghireșu Reabilitare străzi în comuna Aghireșu 387.196,35 387.196,35 0,00 0,00
69 Călăraşi Modernizare drum comunal DC62 în Comuna Călăraşi 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00
70 Cămărașu Extindere rețea  de alimentare cu apă potabilă în localitatea Cămăraşu, comuna Cămăraşu, județul Cluj 15.738,00 15.738,00 0,00 0,00
71 Cămărașu Modernizare străzi în localitatea Cămărașu, comuna Cămărașu, județul Cluj 469.038,24 469.038,24 0,00 0,00
72 Cătina Alimentare cu apă în localitățile Hodaie și Hagău, comuna Cătina 11.538,61 11.538,61 0,00 0,00
73 Câmpia-Turzii Construire hală agro-alimentară în Piaţa Mureşului din municipiul Câmpia-Turzii 353.924,36 353.924,36 0,00 0,00
74 Cluj-Napoca Modernizare infrastructură rutieră, municipiul Cluj Napoca 493.131,65 493.131,65 0,00 0,00
75 Geaca Renovare şcoala în satul Sucutard, couna Geaca 405.014,50 405.014,50 0,00 0,00
76 Mințiu Gherlii Modernizare drum comunal DC16 Mintiu Gherlii-Pădureni comuna Mintiu Gherlii 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00
77 Moldovenești Modernizare DC82 km 0+000-10+000 comuna Moldovenești 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00
78 Ploscoş Alimentare cu apă  în localitatea Valea Florilor comuna Plscoș 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00
79 Poieni Modernizare DC 126 Sâncrai-Brăişor-Hodişu, comuna Poieni, județul Cluj 1.216.901,90 1.216.901,90 0,00 0,00
80 Poieni Alimentare cu apă a localităţii Valea Drăganului comuna Poieni judetul Cluj 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00
81 Sănduleşti Asfaltare străzi în localitatea Sănduleşti, comuna Săndulești, județul Cluj 441.000,00 441.000,00 0,00 0,00
82 Săvădisla Modernizare drum judeţean DJ 107 J Finisel, DJ 107 V Stolna prin asfaltare, comuna Săvădisla, județul Cluj 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00
83 Suatu Alimentare cu apa, sat Suatu comuna Suatu 47.643,00 47.643,00 0,00 0,00
84 Țaga Construcţie şcoala comuna Țaga județul Cluj 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00
85 Vad Introducere reţea de apă în localitatea Curtuiuşu Dejului Comuna Vad 424.977,15 424.977,15 0,00 0,00
86 Viişoara Modernizare drumuri comunale în comuna Viişoara, strada Codici, IAS,Lint comuna Viișoara 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00
87 Viişoara Construire şcoala-corp B comuna Viișoara județul Cluj 405.014,50 405.014,50 0,00 0,00

 

Citește și

SPUNE CE CREZI

Adresa de email nu va fi publicata