Take a fresh look at your lifestyle.

S-au stabilit, OFICIAL, drepturile și obligațiile imigranților care se vor integra în România

0

imigrantiGuvernul României a aprobat ieri o Ordonanță de Urgență prin care se instituie cadrul normativ pentru integrarea activităților de control la trecerea frontierei, de protecție a sănătății publice și a celor de clarificare a situației străinilor, în cazul apariției unui aflux masiv de imigranți la frontiera României. De asemenea, actul normativ stabilește un instrument de coordonare integrată a acțiunilor autorităților române, în scopul prevenirii și înlăturării amenințărilor la adresa securității naționale și al menținerii climatului de ordine și siguranță publică.

Astfel, prin ordonanța de Urgență sunt reglementate, în principal, următoarele aspecte:

ˇ Stabilirea principiilor generale pe care autoritățile române sunt obligate să le respecte: principiul nereturnării unui străin către un teritoriu unde viața sau libertatea îi pot fi puse în pericol, principiul nediscriminării, principiul respectării demnității umane, principiul respectării unității familiei și principiul proporționalității și eficienței măsurilor luate și a mijloacelor utilizate pentru soluționarea situației străinilor;

ˇ Abilitarea Inspectoratului general al Poliției de Frontieră de a institui centre ad hoc în care să fie integrate activitățile de control la trecerea frontierei de stat, de protecție a sănătății publice și de clarificare a situației străinilor care se prezintă la frontieră; aceste centre integrate se instituie în situația în care se constată prezența sau iminența unui aflux masiv de imigranți.

ˇ Stabilirea funcțiilor pe care le îndeplinesc centrele integrate în raport cu situația străinilor ce fac obiectul măsurilor luate și a procedurilor realizate în cadrul acestora;

ˇ Instituirea unor norme speciale de organizare a trecerii frontierei în cazul grupurilor masive de imigranți și în privința activităților de prelucrare a datelor cu caracter personal cu funcție de identificare (imagine facială și impresiuni digitale);

ˇ Stabilirea drepturilor și a obligațiilor străinilor cazați în centrele integrate, dar și norme privind utilizarea măsurilor de constrângere în cazul nerespectării de către străini a obligațiilor ce le revin;

ˇ Stabilirea dreptului organizațiilor și organismelor naționale, internaționale și neguvernamentale cu atribuții în domeniul migrației și azilului de a vizita centrele integrate;

ˇ Stabilirea surselor de finanțare a cheltuielilor necesare organizării centrelor integrate, precum și a celor determinate de asigurarea condițiilor de cazare, hrană, asistență medicală și igienă personală;

ˇ Stabilirea obligației MAI, împreună cu autoritățile și instituțiile reprezentate în Grupul de coordonare a implementării Strategiei naționale privind migrația, de a întocmi Planul de contingență privind principalele măsuri necesare pentru înlăturarea amenințărilor la adresa securității naționale generate de un aflux masiv de imigranți, precum și pentru prezervarea climatului de ordine și siguranță publică.

În cadrul centrelor integrate se vor realiza: trierea epidemiologică, controlul pentru trecerea frontierei de stat, primirea, înregistrarea și soluționarea cererilor de acordare a protecției internaționale, clarificarea situației juridice a străinilor care nu solicită protecție internațională și dispunerea măsurilor în aceste cazuri, cazarea străinilor, precum și alte activități specifice. Odată cu controlul pentru trecerea frontierei de stat, în cadrul centrelor integrate, personalul Poliției de Frontieră preia impresiunile digitale și imaginea facială ale tuturor străinilor care au împlinit 14 ani. Aceste date sunt comparate, căutate și stocate în format electronic în sistemul AFIS național timp de cinci ani. Ordonanța de Urgență stabilește și condițiile în care pot fi accesate datele imigranților.

În cadrul centrelor integrate, străinii au dreptul la cazare, hrană, asistență medicală și măsuri de prevenție și materiale de igienă personală, care se acordă gratuit, cu respectarea, pe cât posibil, a opțiunilor religioase, filozofice sau culturale. De asemenea, străinii au dreptul de a fi informați, într-o limbă pe care o înțeleg, cu privire la regulile de ordine interioară pe care trebuie să le respecte în centrele integrate.

Conducerea de ansamblu a activității centrelor integrate se asigură de către Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, iar trierea epidemiologică și asigurarea asistenței medicale se realizează de către personalul spitalelor și unităților sanitare ale Ministerului Sănătății sau ale ministerelor și instituțiilor cu rețele sanitare proprii.

Citește și

SPUNE CE CREZI

Adresa de email nu va fi publicata