Take a fresh look at your lifestyle.

Stimulente educaționale pentru preșcolarii din Cluj-Napoca. Actele necesare pentru obținerea beneficiului

0

gradinitaFamiliile care au venitul lunar pe membru de familie de până la de două ori nivelul venitului minim garantat pentru o persoană singură (respectiv 284 lei/persoană) și care au copii înscriși la grădiniță, pot beneficia de stimulent educațional, în valoare de 50 de lei, lunar, conform Legii nr. 248/2016 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate.

Formularul de cerere/declarație pe proprie răspundere pentru acordarea stimulentului educațional (tichet social pentru grădiniță) este disponibil și se descarcă dând click AICI,iar după completare se depune la sediul Direcției de Asistență Socială și Medicală, Serviciul Protecție Socială, str. Șt. O. Iosif nr. 4 (Ghișeu nr. 1, program cu publicul: luni, marți și miercuri orele 8,30 – 16.00; joi orele 8,30 – 17,30; vineri orele 8,30 – 14,30).

Acte necesare pentru obținerea tichetelor sociale pentru grădiniță:

r Cerere tip (pusă la dispoziția solicitanților la ghișeul de relații cu publicul, menționat anterior);

r Adeverință care să ateste faptul că minorul pentru care se solicită tichetele este înscris și frecventează grădinița (original);

r Carte de identitate/ buletin/ carte de identitate provizorie pentru toți membrii familiei (original+copie);

r Certificatele de naștere ale tuturor copiilor (original+copie);

r Certificat de căsătorie și livret de familie dacă este cazul (original+copie);

r Certificat de deces dacă este cazul (original+copie);

r Sentință de divorț dacă este cazul (original+copie);

r Actul din care să reiasă calitatea de tutore sau curator dacă este cazul (original+copie);

r Hotarâre de adopție ori de încredințare în vederea adopției dacă este cazul (original+copie);

r Adeverință cu venitul net (cu mențiunea dacă există sau nu bonuri de masă precum și valoarea lor netă) din luna anterioară depunerii cererii pentru salariați, cupoane de pensie, de handicap, de șomaj după caz, din luna depunerii cererii (original);

r Pentru persoanele care nu realizează venituri, adeverință eliberată de ANAF care să ateste acest lucru, plus declarație pe proprie răspundere în acest sens (original);

r Copie talon auto, în cazul în care familia are în proprietate autoturism.

Important!

Stimulentul educațional se acordă începând cu luna în care beneficiarii îndeplinesc criteriile de eligibilitate, pentru perioada septembrie-iunie și este în valoare de 50 de lei/lunar.

Acordarea tichetelor este condiționată de frecventarea grădiniței!!!

Dacă o familie are mai mult de un copil care frecventează grădinița, se depune o singură cerere, unde se trec toți copiii înscriși.

Pentru familiile aflate în evidențele Direcției de Asistență Socială și Medicală, beneficiare de alocație de susținere a familiei sau de venit minim garantat (ajutor social), se completează doar formularul de cerere/declarație pe proprie răspundere, la care se anexează dovada înscrierii copilului la grădiniță (adeverință)

Cererile și actele se depun până la data de 20 decembrie 2016, la primăria unde familia are domiciliul sau reședința, respectiv la Direcția de Asistență Socială și Medicală, str. Șt. O Iosif nr. 2-4, camera 6, telefon 0264-413058.

Citește și

SPUNE CE CREZI

Adresa de email nu va fi publicata