Take a fresh look at your lifestyle.

Termen limită pentru depunerea cererilor în vederea obƫinerii unor facilităƫi fiscale

0

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca informează contribuabilii, că  data de  15 decembrie 2020 este termenul limită pentru  depunerea cererilor în vederea obƫinerii următoarelor facilităƫi fiscale:

–  eṣalonarea la  plată simplificată, pe o perioadă de cel mult 12 luni, pentru obligațiile fiscale principale și accesorii datorate după data declarării stării de urgență.
– anularea unor obligații bugetare  accesorii, aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv.
–  Modalitatea de depunere a cererilor:
–  la registratura organului fiscal competent;
–  prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire;
   –  prin intermediul serviciului „Spaţiu privat virtual”.
Modelul cererii de acordare a eșalonării  la plată  este prevăzut în Anexa nr. 1 la Procedura de aplicare a acordării eșalonării la plată de către organul fiscal central și poate fi descărcat pe pagina de internet a A.N.A.F., accesând pentru notificare – link-ul http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/C_OPANAF_3896_2020.pdf.
Cererea de anulare a obligațiilor de plată accesorii se poate  descărca de pe pagina de internet a A.N.A.F., accesând pentru cerere  link-ul https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/Cerere_OUG_69_2020.pdf.
Informații suplimentare se pot obține utilizând Formularul de contact disponibil pe pagina de internet www.anaf.ro sau telefonic, prin contactarea Serviciului de asistență telefonică a contribuabililor – Call-center, la nr. de telefon 031.403.91.60.

Baza legală:Cap.I din OUG nr.181/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene  si OPANAF nr.3896/2020 pentru aprobarea Procedurii de acordare a eşalonării la plată de către organul fiscal central, precum şi pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 90/2016 pentru aprobarea conţinutului cererii de acordare a eşalonării la plată şi a documentelor justificative anexate acesteia, precum şi a Procedurii de aplicare a acordării eşalonării la plată de către organul fiscal central
– Cap .II din OUG nr.69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale si OMFP nr.2100/2020  pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii

Citește și

SPUNE CE CREZI

Adresa de email nu va fi publicata