Take a fresh look at your lifestyle.

Termen pentru depunerea cererii de anulare a obligațiilor accesorii

0

D.G.R.F.P. Cluj-Napoca reamintește contribuabililor care îndeplinesc condițiile de la Capitolul II din O.U.G nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale, cu modificările și completările ulterioare, că termenul limită pentru depunerea cererii de anulare a accesoriilor este 30 iunie 2022 inclusiv.

Anularea unor obligaƫii accesorii se acordă pentru toate categoriile de debitori, cum ar fi persoane fizice sau juridice, indiferent de forma de proprietate, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică, persoane fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, unităţi administrativ-teritoriale sau subdiviziuni administrativ-teritoriale ale municipiului Bucureşti ori instituţii publice.

Debitorii care intenţionează să beneficieze de anularea obligaţiilor bugetare accesorii pot notifica organul fiscal central cu privire la intenţia lor, până cel mai târziu la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor.

Cererea de anulare a accesoriilor, se soluţionează prin decizie de anulare a accesoriilor sau, după caz, decizie de respingere a cererii de anulare a accesoriilor.

Baza legală: Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 69 /2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale, cu modificările și completările ulterioare.

Citește și
SPUNE CE CREZI

Adresa de email nu va fi publicata