Take a fresh look at your lifestyle.

UBB se implică într-un nou proiect privind prevenirea abandonului şi îmbunătăţirea activităţii şcolare

0

Universitatea Babeş-Bolyai a semnat un nou contract de finanţare care prevede să determine creşterea ratei de promovare a studenţilor din anul I, nivel licenţă, în special a celor cu risc de abandon, în decursul a 3 ani, prin furnizarea de soluţii inovative şi flexibile.

Investiţia este finanţată prin intermediul Proiectului ROSE, care îşi propune să extindă spaţiile existente ale Centrului de Învăţare prin crearea unor noi spaţii, contribuind la reducerea abandonului în învăţământul secundar şi terţiar şi la creşterea ratei de promovare a examenului de bacalaureat.

Proiectul „Îmbunătăţirea facilităţilor pentru studenţi oferite prin Student Learning Hub” are o valoare totală de finanţare solicitată de 1.418.517 lei şi un număr de 600 de beneficiari din rândul studenţilor din anul I ai UBB.

Proiectul ROSE, finanţat printr-un împrumut de 200 de milioane de euro acordat de Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, este implementat de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice pe o perioadă de 7 ani (2015-2022). Implementarea este în responsabilitatea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, prin Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare Externă.

Prezentul proiect continuă demersurile începute în cadrul proiectului StudHub UBB (Student Learning Hub AG 78/SGU/CI/I/18.12.2017), finanţat în cadrul aceleaşi linii de finanţare, într-o manieră care ţine cont de sugestiile acumulate de-a lungul implementării atât de la studenţii din grupul ţintă, cât şi de la experţii implicaţi. Punctul central al activităţilor din cadrul prezentului proiect îl va constitui crearea şi amenajarea unor spaţii noi, în scopul creării unei reţele a Centrului de Învăţare înfiinţat prin proiectul anterior. Aceste spaţii vor fi dotate la standarde ridicate care să le permită studenţilor participarea într-un cadru inovativ, non-formal la activităţi legate de viaţa universitară precum şi la activităţi cu scop remedial. Aşadar, în cadrul proiectului se vor dota şi renova 3 spaţii noi aflate în puncte cheie ale UBB şi ale oraşului, pentru a creşte gradul de acces al studenţilor la activităţile Centrului de Învăţare. Aceste spaţii aparţin Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor, Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport, precum şi Facultăţii de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării. Fiecare din cele trei spaţii va beneficia de lucrări de reamenajare şi de dotare în valoare de aproximativ 300.000 de lei.

În cadrul prezentului proiect, cei 600 de studenţi implicaţi vor putea să participe la programe remediale adecvate, la programe de consiliere concretizate în şedinţe individuale şi de grup. Totodată, ei vor putea să participe la activităţi pentru creşterea coeziunii sociale. Toate activităţile proiectului converg înspre creşterea retenţiei universitare şi implicit spre creşterea calităţii învăţământului superior.

Citește și

SPUNE CE CREZI

Adresa de email nu va fi publicata